The Kagyu Monlam Book

Though the Kagyu Monlam belongs fully to the contemporary world, its roots lie in 15th-century Tibet, where the 7th Karmapa, Chödrak Gyatso, established the tradition of great prayer gatherings. They were based on a text that he compiled, called the Twenty-Branch Monlam. With his nonsectarian vision, the present Seventeenth Karmapa has expanded The Kagyu Monlam Book to include prayers from all Tibetan traditions, and in particular, all Kagyu schools as well as many daily practices, such as supplications to Guru Rinpoche, the 21 Praises of Tara, and prayers for rebirth in the pure realm of Amitabha.

The ebook edition contains images featuring Kagyu Monlam in Bodhgaya as well as links and print edition page numbers that will be useful during the Kagyu Monlam and other prayer festivals.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Czas na współczucie

Siedemnasty Karmapa z typowym dla siebie humorem i elokwencją wyjaśnia jak w praktyczny sposób rozwijać w sobie współczucie. Czyni to w bardzo ożywczy sposób, a ton tych bezcennych nauk chwilami jest niezwykle osobisty. Jego Świątobliwość podpiera się autorytetami klasycznych buddyjskich tekstów, ale przede wszystkim z wielką mądrością i pokorą mówi o życiu i o tym, jak wypełnić je współczuciem od zaraz.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Guruyoga in vier Zeiten

Der »Guruyoga in vier Zeiten« des achten Karmapa Mikyö Dorje ist eine kurze, gleichwohl fruchtbar lohnenswerte Übung für die direkte Erfahrung von Herz-Mahamudra. Zugleich ist dies eine jener wichtigen Übungsanleitungen, die viele Menschen in der Karma-Kagyu-Tradition innerhalb und ausserhalb von Klostergemeinschaften täglich wiederholen und sprechen. Anlässlich des 34. großen Kagyu Monlam wurden diese Worte unter der Anleitung des 17. Karmapa, Orgyen Trinley Dorje, neu übersetzt.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

El yoga del gurú en cuatro sesiones

Este guru yoga en cuatro sesiones escrita por el Octavo Karmapa Mikyö Dorje es una práctica concisa y poderosa para desarrollar la realización de devoción del mahamudra. Debido a que es una de las practicas principales de la escuela Karma Kagyu, muchos monásticos y practicantes laicos recitan el texto a diario. Esta nueva traducción fue realizada bajo la guía del Decimoséptimo Karmapa Ogyen Trinley Dorje.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Le Gourou Yoga en quatre sessions

Le Gourou Yoga en quatre sessions composé par le Huitième Karmapa Mikyeu Dorjé est une pratique courte mais puissante qui amène la réalisation du Mahamoudra-dévotion. Beaucoup de moines, nonnes et laïques récitent quotidiennement cet texte qui est une des pratiques principales de l’école Karma Kagyu. Cette nouvelle traduction fut faite sous la direction du Dix-septième Karmapa, Ogyen Trinley Dorjé, à l’occasion du 34ème Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Guru Joga Czterech Pór Dnia

Guru Joga Czterech Pór Dnia Ósmego Karmapy Mikjo Dordże to krótka, ale niezwykle skuteczna praktyka pozwalająca osiągnąć urzeczywistnienie mahamudry oddania. Ponieważ jest ona jedną z głównych praktyk szkoły karma kagju, wiele mnichów, mniszek i świecki recytuje ją codziennie. Ten nowy przekład został przygotowany pod merytorycznym nadzorem J.Ś. Siedemnastego Karmapy Ogjena Trinle Dordże i wydany podczas 34. Kagju Mynlam w Bodhgai.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Четырёхразовая Гуру-йога

Четырёхразовая Гуру-йога Кармапы VIII Микьё Дордже – это краткая, но при этом очень сильная практика, направленная на развитие преданности Махамудры. Она является одной из главных практик школы Карма Камцанг. Многие монахи и миряне, следующие этой линии, читают это текст ежедневно. Этот новый перевод был подготовлен под руководством Е.С. Кармапы XVII Огьена Тринлея Дордже по случаю 34-го Кагью Монлама.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

The Four-Session Guru Yoga

The Four-Session Guru Yoga by the Eighth Karmapa Mikyö Dorje is a short yet powerful practice for developing the realization of devotion mahamudra. As it is one of the principal practices of the Karma Kagyu school, many monastic and lay practitioners recite this text daily. This new translation has been prepared under the guidance of the Seventeenth Karmapa Ogyen Trinley Dorje for the occasion of the 34th Kagyu Monlam.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva

“The Thirty-seven Practices of a Bodhisattva: a Summary of the Heart Essence of a Bodhisattva’s Conduct”—this full title indicates two points: first that the text condenses all the Mahayana sutras, which teach the conduct of a Bodhisattva; and second, that it summarizes the heart essence of a Bodhisattva’s conduct, of which there are thirty-seven main practices. In Tibetan, the word for “practice” literally translates as “to bring into experience.” So, 37 practices can actually be brought into experience.”—Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

Na ścieżce współczucia

Publikacja ta zawiera komentarz Siedemnastego Karmapy do słynnego w całym Tybecie tekstu mistrza Ngylciu Thogme Zangpo: “Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” oparty na serii wykładów udzielonych w żeńskim klasztorze Tilokpur w Indiach w lutym 2007 roku.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多