Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Kagju Mynlam
modlitwy i rytuały

Wybór tekstów do recytacji

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་སྒྲིག །
དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Wydawca
出版者
Kagyu Monlam International
སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
Edytor
總編輯
༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ།
Siedemnasty Karmapa Ogjen Trinle Dordże
第十七世大寶法王噶瑪巴 鄔金欽列多傑
སྐད་རིགས།
Język
語言
Polski
སྒྱུར་བ་པོ།
Tłumaczenie
譯者
Praca zbiorowa
དཔེ་སྐྲུན་པར་གཞི།
Wydanie drukowane
印刷版
Wydanie trzecie dostępne jest w księgarni
Kagju Mynlam w Bodhgai oraz w Centrum
Buddyjskim Bencien Karma Kamtsang
w Grabniku
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Wydanie elektroniczne
電子書版本
2018-01-05
འཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Warunki korzystania
使用須知
Co roku tysiące ludzi – mnisi, mniszki i świeccy – przybywają do Bodhgai, by uczestniczyć w Wielkim Mynlamie Kagju. Z intencją umacniania pokoju praktykują oni wspólnie przez osiem dni w miejscu pełnego przebudzenia Buddhy. Od 2004 roku pieczę nad Mynlamem sprawuje Siedemnasty Gjalłang Karmapa, który w swojej przedmowie do tej książki napisał: „Główną aktywnością podczas Mynlamu – główną siłą, która zasiewa nasiona przyszłych rezultatów – jest recytacja modlitw i życzeń pomyślności.” Oraz: „…wierzy się, że recytowanie słów Dharmy doskonali naszą wizualizację i ćwiczy umysł.”

Choć obecnie Kagju Mynlam wspiera nowoczesna technologia, jego korzenie sięgają piętnastowiecznego Tybetu, gdzie Siódmy Karmapa Ciedrak Gjatso zapoczątkował tradycję wielkich modlitewnych zgromadzeń. Podczas nich recytowano skomponowany przez niego tekst: „Dwadzieścia części Mynlamu”. Obecny, Siedemnasty Karmapa, z antysekciarskim podejściem poszerzył ów tekst o modlitwy należące do wszystkich buddyjskich tradycji Tybetu, a w szczególności wszystkich szkół kagju, oraz o praktyki wykonywane przez buddystów na codzień, jak modlitwy do Guru Rinpocze, pochwały dla Tar czy modlitwy o odrodzenie w czystych krainach.

Od 2010 roku J.Ś Karmapa patronuje również Kagju Mynlam organizowanemu w Polsce w Centrum Buddyjskim Bencien Karma Kamtsang.

Elektroniczna edycja tej książki zawiera zdjęcia wykonane podczas modlitw organizowanych w Bodhgai oraz linki do stron wydania drukowanego, ułatwiające korzystanie z niej podczas Mynlamu. Dostępna jest w formacie epub i azw3 (Kindle).

STRONY WPROWADZAJĄCE

Okładka
Prawa autorskie
Jak korzystać z tego ebooka
Spis treści
Słowo wstępu do wydania trzeciego
Przedmowa J.Ś. Karmapy

CODZIENNE MODLITWY I RYTUAŁY

Rytuał ślubowań sodziongu mahajany
Trzy codzienne praktyki w sanskrycie

Sutra rozpamiętywania właściwości Trzech Klejnotów
Sutra serca najwyższego zrozumienia

Trzy codzienne praktyki

DWADZIEŚCIA CZĘŚCI MYNLAMU

Przyjmowanie Schronienia i rozbudzanie bodhiczitty

I. BŁOGOSŁAWIENIE MIEJSCA
II. BŁOGOSŁAWIENIE PAŁACU
III. BŁOGOSŁAWIENIE DARÓW
IV. ZAPRASZANIE
V. ZAPROSZENIE DO POZOSTANIA
VI. OBMYWANIE CIAŁA
VII. OSUSZANIE CIAŁA
VIII. OFIAROWANIE SZAT I OZDÓB
IX. OFIAROWANIE PACHNĄCYCH OLEJKÓW
X. & XI. OFIAROWANIE POKŁONÓW I POCHWAŁ

Pochwały z „Sutry ozdobnych przejawień mądrości”
Pochwały z „Sutry nauk dla Szlachetnego Rasztrapali”
Pochwały z „Ozdoby sutr”
Pokłony dla stu żywotów
Pochwała dwunastu czynów

XII. OFIAROWANIE DARÓW

Dharani Lampy Trzech Klejnotów
Ofiarowanie darów z „Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy”

XIII. WYZNANIE NEGATYWNOŚCI

Sutra trzech zbiorów
Wyznanie z „Sutry wspaniałego złotego światła”

XIV. ROZBUDZANIE BODHICZITTY
XV. ROZRADOWANIE
XVI. PROŚBA O OBRACANIE KOŁEM DHARMY
XVII. PROŚBA O NIEODCHODZENIE W NIRWANĘ
XVIII. DEDYKACJE KORZENI ZASŁUGI

Dedykacja ze „Sztandaru wadżra-zwycięstwa”
Dedykacja z „Sutry złotego światła”
Modlitwa życzeń z „Łańcucha klejnotów”

XIX. MODLITWY DOBRYCH ŻYCZEŃ

Królowa modlitw (zangcie mynlam)
Modlitwa dobrych życzeń Maitrei
Modlitwa życzeń z „Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy”
Modlitwa Deszin Sziekpy o odrodzenie w Sukhawati 
Wielka modlitwa życzeń
Dedykacje dla żyjących i zmarłych
Dharani przynosząca spełnienie życzeń
Modlitwa o rozkwit Dharmy
Niezniszczalny łańcuch wadżr

XX. ŻYCZENIA POMYŚLNOŚCI

Życzenia pomyślności ze „Zbioru nauk o winai”
Pomyślność dwunastu czynów
Strofy radości i dobra z „Sutry powstałej na prośbę jednego z bogów”
Ofiarowanie ośmiu pomyślnych substancji
Ofiarowanie siedmiu atrybutów władzy
Ofiarowanie ośmiu symboli pomyślności
Życzenia pomyślności Marpy Lotsały
Życzenia dla Wielkiego Obozu
Ten, którego słowa okazały się prawdziwe… (dendrubma)

SKŁADANIE POCHWAŁ BUDDHOM I BODHISATTWOM

Pochwały składane Mańdziuśriemu
Pochwały ofiarowane Szlachetnemu Awalokiteśwarze przez bhikszuni Lakszmi
Korona Brahmy – pochwały czynów i przymiotów Maitrei
Piękna ozdoba ziemi
Pochwały składane Śri Samantabhadrze ozdobione życzeniami
Pochwały składane sześciu Klejnotom i dwóm Wielkim Istotom
Modlitwa do dwudziestu pięciu Przewodników
Krótka modlitwa do linii przekazu
Modlitwa do linii przekazu ślubowania Bodhisattwy

USUWANIE PRZESZKÓD W ŻYCIU I W DHARMIE

Pochwały składane dwudziestu jeden Tarom
Siedem Opiekunek
Klejnot w koronie uczonych
Pochwały przymiotów Białej Tary
Pochwały składane bogini Saraswati nazywane „Blaskiem błogosławieństw”
Siedmiowersowa modlitwa do Guru Rinpocze
Prośba o usunięcie przeszkód na ścieżce (barcie lamsel)
Prośba o spontaniczne spełnienie życzeń (sampa lhyndrub)

ŻYCZENIA I DEDYKACJE WIODĄCE ZASŁUGĘ KU WYZWOLENIU

Modlitwa o urzeczywistnienie słów prawdy
Radość i zadowolenie dla wszystkich
Modlitwa stopniowej ścieżki (lam rim)
Życzenia dla Dharmy szangpa kagju
Trzydzieści dobrych życzeń
Modlitwa mahamudry ukazująca ostateczne znaczenie
Modlitwa do Awalokiteśwary
Dwadzieścia życzeń wielkiego Taklungthangpy
Życzenia Trophu Lotsały nazywane „Zbiorem klejnotów”
Życzenia Jelpy Spełniający życzenia klejnot
Siedem praktyk ćwiczących umysł
Życzenia z tradycji barom kagju
Życzenia na koniec sesji Wielkiego Pakmodrupy
Życzenia Tsalpy
Niecodzienna dedykacja
Modlitwa Milarepy
Modlitwa o szczęście Tybetu

MODLITWY O ODRODZENIE W CZYSTYCH KRAINACH WSCHODU I ZACHODU

Modlitwa o odrodzenie w krainie Abhirati
Modlitwa o odrodzenie w krainie Sukhawati
Krótkie modlitwy o odrodzenie w Sukhawati

RYTUAŁY WYKONYWANE PODCZAS MYNLAMU KAGJU

Pokłony i dary dla szesnastu Arhatów
Krótki rytuał darów dla Bernakciena i Palden Lhamo
Przyspieszanie aktywności – ofiarowanie torm Trzem Korzeniom i Opiekunom

SUTRY BHAGAWANA AKSZOBHJI

Dharani, która całkowicie oczyszcza wszelkie karmiczne splamienia
Sutra dharani, która całkowicie wyzwala z cierpienia

RYTUAŁ DARÓW DLA BUDDHY MEDYCYNY

Zwięzły rytuał składania darów siedmiu Tathagatom

CEREMONIA DARÓW DLA SZLACHETNYCH GURU W TRADYCJI SUTR

Ceremonia darów dla Szlachetnych Guru

MODLITWY O DŁUGIE ŻYCIE SZLACHETNYCH GURU

Modlitwa o długie życie Jego Świątobliwości Czternastego Dalajlamy, najlepszego przewodnika bogów i ludzi
Modlitwa o długie życie Jego Świątobliwości Siedemnastego Karmapy Tenzina Kunkjaba Łang-gi Dordże
Modlitwa o długie życie mistrzów kagju
Modlitwa o długie życie siedmiu mistrzów-uczniów karma kamtsang

TEKSTY RECYTOWANE W SESJACH NAUK UDZIELANYCH PODCZAS WIELKIEGO MYNLAMU

Ofiarowanie mandali
Modlitwa o rozkwit Nauk

MARME MYNLAM

Praktyka Wielkiego Współczującego przynosząca istotom niezmierzony pożytek
Modlitwa ofiarowania lampki (marme mynlam)

ANEKS

Numery stron wydania drukowanego

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Download Ebook • 下載電子書