Sutra Lankawatara

Sutra Lankawatara

Sutra Lankavatara

Osobiste Urzeczywistnienie Szlachetnej Mądrości

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Wydawca
出版者
Instytut Marpy w Polsce
སྐད་རིགས།
Język
語言
Polski
སྒྱུར་བ་པོ།
Tłumacz
譯者
Zbigniew Becker
དཔེ་སྐྲུན་པར་གཞི།
Print edition
印刷版
Instytut Marpy
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Warunki korzystania
使用須知
Profesor Suzuki opublikował Studia nad Strą Lankawatra w roku 1929, a Przekład Lankawatry w roku 1932 (George Routledge & Son, Londyn). Książki te wywołały znaczne zainteresowanie Sutrą Lankawatara, która do czasu ich pojawienia się była prawie nieznana w świecie europejskim. Książki te wzbudziły też znaczny podziw dla wiedzy i cierpliwości Profesora Suzuki, który był w stanie doprowadzić do końca tak wielkie dzieło na takim wysokim poziomie.

Z uwagi na naturę oryginalnego tekstu sanskryckiego, przekład angielski jest lekturą bardzo trudną i Profesor Suzuki czuł, że jeśli Sutra ma w ogóle zostać przeczytana przez liczniejszych czytelników, niemalże konieczne jest jej opracowanie dla łatwiejszego odbioru. Dlatego zachęcił autora niniejszej pracy, do podjęcia się tego zadania, lecz oczywiście Profesor Suzuki nie jest w żadnej mierze odpowiedzialny za charakter niniejszej publikacji czy zawarte w niej interpretacje.

Zgodnie z przyjętą przez autora opracowania generalną zasadą, całkowicie pominięto: długi rozdział wprowadzający, rozdział ‘O jedzeniu mięsa’ oraz rozdział dotyczący Dharani, ponieważ zostały one dodane później i w żaden sposób nie odnoszą się do tematu Sutry. Jako niejasny i pełen powtórzeń pominięto również długi rozdział wersetów; dla łatwiejszej lektury można je pominąć bez żadnego uszczerbku, ponieważ ich istota jest zawarta w częściach napisanych prozą. Dodatkowo pominięto pewne małe urywki i uprzyjemnić lekturę Sutry, lecz zostały one ograniczone do materii zawartej w samym tekście. Często autor Sutry odnosił się do jakiejś ważnej doktryny jednym, złożonym słowem, które po przetłumaczeniu traciło znaczenie dla współczesnego, zachodniego ucha. W takich przypadkach nie pozostawało nic innego, jak mniej czy bardziej wyczerpująco zinterpretować dane słowo po to, żeby tekst był zrozumiały, lecz przy tym skrupulatnie starano się nie czynić nic ponad to, co potrzebne było do wydobycia pełnego znaczenia tekstu.

Czytelników, którzy przeczytawszy niniejszą wersję zainteresowali się Sutrą, zachęca się do kontynuowania studiów nad oryginałem sanskryckim, lub nad książkami profesora Suzukiego.

DWIGHT GODDARD

PRZEDMOWA
Wstęp
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ I Różnicowanie
ROZDZIAŁ II Błędne Wyobrażenia i Wiedza o Pozorach
ROZDZIAŁ III Właściwa Wiedza czyli Znajomość Relacji
ROZDZIAŁ IV Doskonała Wiedza czyli Wiedza o Rzeczywistości
ROZDZIAŁ V System Umysłu
ROZDZIAŁ VI Transcendentna Inteligencja
ROZDZIAŁ VII Osobiste Urzeczywistnienie
ROZDZIAŁ VIII Osiągnięcie Osobistego Urzeczywistnienia
ROZDZIAŁ IX Owoc Osobistego Urzeczywistnienia
ROZDZIAŁ X Uczeń: Linia Arhatów
ROZDZIAŁ XI Stan Bodhisattwy i Jego Stopnie
ROZDZIAŁ XII Stan Tathagathy, Którym Jest Szlachetna Mądrość
ROZDZIAŁ XIII Nirwana
Glosariusz Terminów Sanskryckich
Strona redakcyjna

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Ściągnij ebook • 下載電子書