བྱམས་ཆེན་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ།

བྱམས་ཆེན་གྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ།

བྱམས་མགོན་ཀྭན་ཏིང་གོ་ཤྲི་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་སྙིང་བཏུས།
འཕགས་ཡུལ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ངོ་བོ། བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་མིའི་གཟུགས་སུ་བསྟན་པ། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཞེས་ས་གསུམ་ན་སྙན་པར་གྲགས་པ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ནོར། གང་དེའི་སྐུ་ཕྲེང་ན་རིམ་དང་པོ་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་བཞད་ནས་བགྲང་བྱ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་ཟིན་ཅིང་། བསྟན་པ་དར་རྒྱས་གནས་པ་དང་། འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ། ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྫོགས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བླ་མ་རྗེས་སུ་དྲན་པས་མཆོད་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་དགོན་སྡེ་དང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་གང་སར། ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་རིམ་སྔ་རྗེས་དུ་མ་སྤེལ། ཀརྨ་པ་དགུ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོའི་ཆ་ཤས་སུ། བྱམས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་དང་སྐུ་པར་ལྷན་བསྡེབས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་བརྙན་དེབ་ཕྱོགས་སྒྲིག་པར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་དེ་དག་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་སློབ་འབངས་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གི་སླད་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོས་ད་ལན་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས་པ་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Brief Recitations for the Four Preliminary Practices

Brief Recitations for the Four Preliminary Practices

The ebook of Brief Recitations for the Four Preliminary Practices contains the shorter practice text—in Tibetan with English phonetics and translation—of the special preliminary practices for mahamudra meditation (ngöndro) compiled by the Seventeenth Karmapa Ogyen Trinley Dorje in 2006.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Muzyka na niebie

Muzyka na Niebie

Muzyka na niebie. Dzieciństwo i młodość, pierwsze nauki i poezje XVII Karmapy Ogjena Trinle Dordże
Kiedy w Sylwestra 1999 roku świat witał nowy wiek, czternastoletni tybetański lama z trzema buddyjskimi mnichami uciekał przez skute lodem Himalaje. Ucieczka była pomysłem chłopca i choć wiązała się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, nikt mu się nie sprzeciwił (…) Gdy dotarli do celu, światowe agencje podały, że najważniejszy tybetański zakładnik, strzeżony dzień i noc Ogjen Trinle Dordże, siedemnaste wcielenie Karmapy, uciekł Chińczykom.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Kagyu Monlam Book

The Kagyu Monlam Book

Though the Kagyu Monlam belongs fully to the contemporary world, its roots lie in 15th-century Tibet, where the 7th Karmapa, Chödrak Gyatso, established the tradition of great prayer gatherings. They were based on a text that he compiled, called the Twenty-Branch Monlam. With his nonsectarian vision, the present Seventeenth Karmapa has expanded The Kagyu Monlam Book to include prayers from all Tibetan traditions, and in particular, all Kagyu schools as well as many daily practices, such as supplications to Guru Rinpoche, the 21 Praises of Tara, and prayers for rebirth in the pure realm of Amitabha.

The ebook edition contains images featuring Kagyu Monlam in Bodhgaya as well as links and print edition page numbers that will be useful during the Kagyu Monlam and other prayer festivals.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Czas na współczucie

Czas na współczucie

Siedemnasty Karmapa z typowym dla siebie humorem i elokwencją wyjaśnia jak w praktyczny sposób rozwijać w sobie współczucie. Czyni to w bardzo ożywczy sposób, a ton tych bezcennych nauk chwilami jest niezwykle osobisty. Jego Świątobliwość podpiera się autorytetami klasycznych buddyjskich tekstów, ale przede wszystkim z wielką mądrością i pokorą mówi o życiu i o tym, jak wypełnić je współczuciem od zaraz.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多

噶舉大祈願 法會課誦本

每年都有成千上萬的僧俗二眾,前來本師釋迦牟尼佛覺悟的聖地—菩提迦耶金剛座,為了世界的和平與眾生的安樂,在德噶寺附近參與為期一週的年度噶舉祈願大法會。吉祥尊勝大寶法王噶瑪巴尊者,自2004年開始領導噶舉祈願大法會,他曾經說過:「這個聖地是進行所有祈願的中心、中土,在這裡一再地諷誦願文,就能種下產生善果的種子,並漸漸淨化我們的經驗,善加訓練我們的內心。」

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
གྲུབ་མཐའ་དྭགས་བརྒྱུད་མཛེས་རྒྱན། སེམས་ཙམ་པའི་སྐོར།

གྲུབ་མཐའ་དྭགས་བརྒྱུད་མཛེས་རྒྱན། སེམས་ཙམ་པའི་སྐོར།

སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི། གཙོ་བོ་གཞི་འཛིན་ས་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གྱིས་མཛད་པའི་སུམ་ཅུ་པ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་སྔོན་ཆད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་ཆེས་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་སེམས་ཙམ་པའི་སློབ་དཔོན་བཅུ་ཡིས་སུམ་ཅུ་པ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲས་ཡོད་པ་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཆ་ཚང་ཞིང་གོ་བདེ་བ་དེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པ་དང་།
གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི་སུམ་ཅུ་པའི་རྩ་ཚིག་མ་ལུས་པར་སྦྱར་ནས་དཔལ་༧རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དབང་གི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བཀའ་བརྒྱུད་དགུན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཚོགས་པས་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་འགྲེལ་པ་དག་ལས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Na ścieżce współczucia

Na ścieżce współczucia

Publikacja ta zawiera komentarz Siedemnastego Karmapy do słynnego w całym Tybecie tekstu mistrza Ngylciu Thogme Zangpo: “Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy” oparty na serii wykładów udzielonych w żeńskim klasztorze Tilokpur w Indiach w lutym 2007 roku.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Nyndro na dzisiejsze czasy

Nyndro na dzisiejsze czasy

Przygotowana w klasycznym formacie tekstów tybetańskich publikacja ta przeznaczona jest dla osób zaangażowanych w praktykę buddyzmu tybetańskiego, którzy zgodnie z zaleceniem swojego nauczyciela chcieliby wykonywać praktyki wstępne nyndro. Skomponowany przez Jego Świątobliwość Siedemnastego Karmapę skrócony tekst do tych praktyk dedykowany jest uczniom Wschodu i Zachodu, którzy łączą praktykę Dharmy z pracą zawodową i innymi zajęciami.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
བསྡུས་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ།

བསྡུས་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ།


ད་ལན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞྭ་དམར་དྲུག་པས་མཛད་པའི་ཐུན་མོང་བསྡུས་པའི་རྩ་ཚིག་འདི་བཞིན། ཐོག་མར་བོད་དུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་མཁན་པོ་འགས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ནས་སྟེས་དབང་གིས་རྙེད་སོན་བྱུང་ཞིང་། སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅུ་གཉིས་དང་། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞི་སྟེ་ལོ་སོ་སོར་བཀའ་བརྒྱུད་དགུན་ཆོས་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཚོགས་པ་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་བཤད་འདི་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་པར་སྐྲུན་བྱས། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་བཀའ་བརྒྱུད་དགུན་ཆོས་ཐེངས་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་བར། བསྡུས་པའི་རྣམ་བཤད་འདི་དང་ཡོངས་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པའི་བློ་རྟགས་བཅས་ལ། ངོས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞིའི་དཔང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་མདུན་དུ་བཤད་གྲྭ་ཁག་གིས་རིགས་ལུང་འགྲན་རྩོད་བྱས། དེར་མ་ཟད་ཐེངས་སོ་སོའི་དགུན་ཆོས་གྲུབ་རྗེས། བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དང་། བདེ་བྱེད་མའི་དགུན་ཆོས་བཅས་ཀྱི་རིང་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་མཁན་སློབ་དང་། དཔེ་ཆ་བ་དྲག་གྲས་རྣམས་བསྡུས་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱང་བགྱིད་ཡོད།

ད་ལན་སྔར་གྱི་བསྡུས་པའི་དེབ་གསུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། ཚིག་དོན་གྱི་ཆ་ལ་ཞུ་དག་དང་བསྐྱར་སྒྲིག་གང་ཐུབ་བྱས་ཐོག །བསྡུས་པའི་རྩ་ཚིག་ད་ལྟ་ལག་ཏུ་སོན་པ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དང་། ཨ་མཆོག་མཚན་ཉིད་དགོན། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་དཔེ་སོགས་དཔེ་མི་འདྲ་བ་མང་ཙམ་མཇལ་ཀྱང་། ཤོ་ལོ་ཀའི་གྲངས་མང་ཉུང་དང་། ནང་དོན་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་ཞིང་། འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་དུ་གར་དབང་དྲུག་པས་མཛད་པའི་བསྡུས་པའི་རྩ་ཚིག་དཔེ་རྙིང་ཞིག་ཡོད་འདྲ་ཡང་། ད་བར་ལག་ཏུ་མ་སོན་པས་རྩ་ཚིག་གང་ཞིག་ཚད་མར་འཛིན་དགོས་མིན་ཐག་ཆོད་དཀའ་ཡང་། ཐོག་མར་རྙེད་པའི་རྩ་ཚིག་ནི་བླ་བྲང་པར་མ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་གསུང་འབུམ་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡིན་པས་རེ་ཞིག་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་བཟུང་ཡོད། རྩ་ཚིག་ཏུ་མེད་ཀྱང་ལས་དང་པོ་བར་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ལྡོག་པ་ངོས་འཛིན་དང་།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多