दश लाख प्रणिधान पाठ ।

दश लाख प्रणिधान पाठ ।

दश लाख प्रणिधान पाठ ।

दश लाख प्रणिधान पाठ ।

३८ औं काग्यू मोन्लम पूरक वन्दना ।
འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
यस प्रकाशनमा यही आऊदो ३८ औं काग्यु मोन्लम हुन गईरहेको दश लाख भद्रचर्या प्रणिधान र समय वज्रको साधना समावेश गरिएको छ र जून अघिल्लो पुस्तिकामा समेटिएको थिएन ।

十萬祈願
འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
The Million Aspiration Monlam
Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện
Monlam Sejuta Aspirasi
Mynlam miliona modlitw
O Monlam de Um Milhão de Aspirações
Монлам миллиона благопожеланий
Le million de prière de souhait
십만 기원
El Monlam del Millón de Aspiraciones
Millionenfaches Zielgerichtet Wünschen
prayer books
Prayers for a Time of Pandemic
Aspirations to End Adversity
The Million Aspiration Monlam
Kagyu Monlam Book
Prayers for a Time of Pandemic
Aspirations to End Adversity
The Million Aspiration Monlam
Kagyu Monlam Book