Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện

Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện

Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện

Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện

Các Bài Cầu Nguyện Bổ Sung cho Kagyu Monlam thứ 38
འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Vào tháng 1 năm 2024, Đại lễ Kagyu Monlam thứ 38 sẽ trì tụng 1 triệu biến "Vua Hạnh Nguyện Thù Thắng" và "Mật Nguyện Kim Cương". Ấn phẩm này bao gồm các bài cầu nguyện sẽ được trì tụng tại lễ Monlam nhưng không có trong Sách Kagyu Monlam.

十萬祈願
འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
The Million Aspiration Monlam
Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện
Monlam Sejuta Aspirasi
Mynlam miliona modlitw
O Monlam de Um Milhão de Aspirações
Le million de prière de souhait
십만 기원
Millionenfaches Zielgerichtet Wünschen
El Monlam del Millón de Aspiraciones
दश लाख प्रणिधान पाठ ।
prayer books
Le Livre du Kagyu Meunlam
བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེབ།
Le million de prière de souhait
काग्युद महाप्रणिधान पूजा पाठ पुस्तक
Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện
कग्युद महप्रणिधान पाठ संग्रह
འབུམ་ཚོགས་སྨོན་ལམ་གྱི་འདོན་ཆ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
Bức Thư của Bồ
Kagyu Monlam Book
Thực hành Chöd