prayer books
ཞལ་འདོན་ཕྱག་དཔེ། • Prayer Books • 課誦法本

• 22 •

Featured image for “Kagyü Mönlam”

Kagyü Mönlam

Wünsche und Texte zum Lesen und Vorlesen

PDF

Das heutige Kagyu Monlam, in dieser vollumfänglichen Form, hat jedoch seine Ursprünge im Tibet des 15. Jahrhunderts, insbesondere in dem, was zur Zeit des 7. Karmapa Chödrak Gyamtsho als das “bedeutende Wünschen des grossen Zeltlagers”  begann und die Tradition des von ihm verfassten “Wünschens in zwanzig Teilen” hervorbrachte. Jenes wurde in der Folge, wo immer möglich, angereichert mit Buddhawort und makellosen Auszügen aus den Erklärungshauptschriften.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam”

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Biên soạn để tụng đọc

EPUB PDF

Hàng năm, hàng ngàn người, người xuất gia và cư sĩ, đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) để tham gia đại lễ Kagyu Monlam. Với ý nguyện thúc đẩy hòa bình thế giới, họ đến thực hành cùng nhau trong một tuần ở nơi mà Đức Phật đã đạt giác ngộ viên mãn. Kể từ năm 2004, Đức Gyalwang Karmapa đã chủ trì Monlam. Ngài giải thích, “Trung tâm của Monlam – điều mang lại cho nó sức mạnh và gieo mầm cho những kết quả trong tương lai – là đọc tụng những ước nguyện và lời cầu nguyện…. Việc đọc tụng những lời giáo Pháp có năng lực hoàn thiện quán tưởng và chuyển hóa tâm của chúng ta.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “까규 대기원법회 독송집”

까규 대기원법회 독송집

PDF

해마다 수천 명의 출가자와 재가자들이 까규 몬람[까규 기원 법회]에 참석하기 위해 보드가야로 옵니다. 그들은 세계 평화를 증진시키려는 동기를 가지고 부처님께서 원만한 깨달음을 얻으신 성지 보드가야로 1주일 간 함께 수행하기 위해 오는 것입니다. 법왕 까르마빠 존자님은 2004년부터 이 몬람[기원 법회]을 주관해 오셨습니다. 까르마빠 존자님께서는, “기원 법회에 힘을 실어 주고 미래의 과보가 되는 씨앗을 심는 기원 법회의 중심[핵심]은 염원과 기원입니다. 법의 말씀[단어]을 송념誦念하는 것은, 각자 관상을 정밀하게 하고, 마음을 수련하는 힘이 있습니다.” 라고 말씀하십니다. 비록 까규 몬람은 온전히 현시대에 속하지만, 이것의 기원은 많은 대중이 함께 모여 기도하는 ‘기원 대법회’의 전통을 수립한 제7대 까르마빠 최닥 갸초께서 생존해 계시던 15세기 티벳에서 기인합니다.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Kitab Kagyu Monlam”

Kitab Kagyu Monlam

PDF

Meskipun Kagyu Monlam adalah milik dunia kontemporer sepenuhnya, akarnya terletak di Tibet pada abad ke-15, di mana Karmapa ke-7, Chödrak Gyatso, membentuk tradisi pertemuan doa yang agung. Mereka berdasarkan pada teks yang beliau susun, yang disebut Dua Puluh Cabang Monlam. Dengan visi non-sektariannya, Karmapa Ketujuh Belas saat ini telah memperluas teks ini dengan memasukkan doa-doa dari semua tradisi Tibet, dan khususnya, semua silsilah Kagyu serta banyak praktik harian, seperti Permohonan kepada Guru Rinpoche, 21 Pujian Tara, dan Doa Permohonan Untuk Kelahiran Kembali di Alam Murni Amitabha.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Συλλογη Προσευχων των Καγκιου”

Συλλογη Προσευχων των Καγκιου

PDF

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, χειροτονημένοι και λαϊκοί, έρχονται στη Μποντγκάγια για να συμμετάσχουν στο Κάγκιου Μόνλαμ. Με την πρόθεση να προωθήσουν την ειρήνη στον κόσμο, έρχονται να ασκηθούν μαζί για μια βδομάδα, στον τόπο όπου ο Βούδας πέτυχε την πλήρη αφύπνιση. Από το 2004 ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα προεδρεύει του Μόνλαμ. Εξηγεί, “Το επίκεντρο του Μόνλαμ – αυτό που του δίνει δύναμη και φυτεύει τους σπόρους των μελλοντικών αποτελεσμάτων – είναι η απαγγελία ευχετήριων προσευχών και παρακλήσεων […] Η απαγγελία των λέξεων του Ντάρμα, έχει τη δύναμη να βελτιώνει τον οραματισμό και να εκπαιδεύει τον νου.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας”

Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας

από τον Γκυάλουανγκ Κάρμαπα Όργκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε

EPUB PDF

Η πανδημία του κορωνοϊού ξεκίνησε την Άνοιξη του 2020 και εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάθηκαν και με τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν, δεν επιτρεπόταν στους ανθρώπους να συγκεντρωθούν κάπου, ούτε να ταξιδέψουν.  Τότε ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα Όργκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε, οδήγησε εκατό χιλιάδες ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο, σε ένα επταήμερο προσευχών μέσω διαδικτύου, με σκοπό να κατευναστεί η πανδημία. Αυτό το βιβλίο περιέχει μια συλλογή προσευχών που επέλεξε ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα ειδικά γι αυτές τις διαδικτυακές μεταδόσεις, μαζί με τις μεταγραφές των ομιλιών που έδωσε στα Θιβετανικά, στα Αγγλικά και στα Κινέζικα, στις οποίες συμβουλεύει τους μαθητές του πώς να σκέφτονται και να ενεργούν.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Pandemia-ajan rukouksia”

Pandemia-ajan rukouksia

Koonnut ja esitellyt 17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

EPUB PDF

Keväästä 2020 alkaen koronaviruspandemia levisi koko maailmaan. Satojatuhansia henkiä menetettiin ja ihmisten liikkumista ja kokoontumista rajoitettiin ankaralla kädellä. Tähän aikaan Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje johti verkkolähetyksenä seitsemän päivää kestäneen rukoustapahtuman pandemian laantumiseksi, johon osallistui satatuhatta ihmistä eri puolilla maailmaa. Tämä kirja sisältää valikoiman rukouksia, jotka Gyalwang Karmapa kokosi nimenomaan näitä verkkolähetyksiä varten, sekä transkriptiot puheista, jotka hän piti tiibetiksi, englanniksi ja kiinaksi ohjatakseen oppilaitaan ajattelemaan ja toimimaan.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “除障祈願念誦集”

除障祈願念誦集

EPUB PDF

《除障大祈願課誦本》是為2021年新年所舉辦之「除障大祈願共修」活動所彙編之課誦本。此共修活動,由第十七世法王噶瑪巴.鄔金欽列多傑發起,祈願平息一切眾生,尤其修行者之一切逆緣與障礙。

書中特別收錄多篇由第十七世法王噶瑪巴重新中譯之經文,如《摩利支天咒經》、祖古拔喀木布之伏藏《道除障啟請文》、祖古桑波查巴之伏藏《願望任運啟請文》與《恰美大白傘蓋念修儀軌》等。另外,對於「長壽佛咒語」、「藥師佛咒語」、「鼓聲音王咒語」等咒,也依照梵文重新校訂。

簡言之,此書是在法王噶瑪巴對於眾生的大悲眷顧和用心研究之下的成果。希望諸位讀者,也同样能夠珍惜此書。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Aspirations to End Adversity”

Aspirations to End Adversity

EPUB PDF

This book is a compilation of prayers selected by the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje specifically for the Aspirations to End Adversity program of online prayers held in January, 2021. These prayers are to remove adversity and obstacles for all beings and particularly for dharma practitioners.

This prayer book is the product of extensive research and consideration by the Gyalwang Karmapa, and we hope that it will inspire faith and enthusiasm among its readers.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།”

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

EPUB PDF

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཕྱག་དེབ་འདི་ནི། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་ ༢༠༢༡ ལོའི་སྤྱི་ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས། སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཟློག་པའི་སླད་དུ་རིམ་གྲོ་ཆེན་མོ་མཛད་རྒྱུའི་དོན་དུ་དམིགས་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ཕྱག་དཔེ་ཡིན། འདིའི་ནང་དམིགས་བསལ་༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པས་གསར་འགྱུར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས་མདོ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོའི་གཏེར་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པའི་གཏེར་ཆོས་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། ཆགས་མེད་གདུགས་དཀར་བསྒོམ་བཟླས་སོགས་དཔེ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་ཆོས་ཚན་ཁག་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཚེ་གཟུངས། སྨན་གཟུངས། འཆི་མེད་རྔ་སྒྲའི་གཟུངས་སོགས་གཟུངས་སྔགས་རྣམས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལྟར་དག་བཅོས་མཛད་ཡོད། མདོར་ན་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་མང་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་རྟོག་དང་ཞིབ་འཇུག་ཆེས་ཆེར་མཛད་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱག་དཔེ་འདི་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཐུགས་སྣང་དང་བདག་སྤྲོད་མཛད་པར་ཞུ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Le Livre du Kagyu Meunlam”

Le Livre du Kagyu Meunlam

EPUB PDF

Bien que le Kagyu Meunlam appartienne pleinement au monde contemporain, ses racines se trouvent au Tibet du XVe siècle où le VIIe Karmapa, Cheudrak Gyatso, a instauré la tradition de grands rassemblements de prières. Ces prières étaient basées sur un texte qu’il a compilé, qui s’appelle le Meunlam en vingt branches. Dans sa vision non-sectaire, l’actuel XVIIe Karmapa a  augmenté le texte qui comprend maintenant des prières de toutes les traditions tibétaines, en particulier de toutes les écoles Kagyu, et également de nombreuses pratiques quotidiennes comme des prières à Gourou Rinpoché, les Vingt-et-une louanges de Tara et des prières pour renaître dans la terre pure d’Amitabha.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह”

कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह

PDF

हाम्रा शास्ताले सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नुभएको अति विशेष तीर्थ स्थल बोधगयामा वार्षिक रूपमा गरिने कग्युद प्रणिधानका लागि टाढा – टाढाबाट आउनु भई तेरगार गोन्पा नजिक रहेको कग्युद मोन्लम पाण्डालमा उपस्थित भई हफ्ता दिनको प्रणिधान पाठ एकैसाथ गर्नेगर्छौं। जुन पाठ गर्नुको उद्देश्य सम्पूर्ण प्रणिले सुखावती भुवनको प्राप्ति र संसारमा सुख र शान्तिले व्याप्त रहनका लागि हुन्। सन् २००४ मा ग्यालवाङ कर्मापाले यस कग्युद महाप्रणिधान पाठ गर्न प्रारंभ गर्नु भयो। श्रद्धेय उहाबाट यस उत्तम स्थलमा गण को केन्द्रमा आसित रही सु – फल प्रदायक हेतु प्रणिधान पठोच्चारण बारम्बार गर्नु हुन्छ। जुन पाठ गर्नाले दृष्टि शुद्ध भई चित्त निर्मल पनि हुन्छ।

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “काग्युद महाप्रणिधान पूजा पाठ पुस्तक”

काग्युद महाप्रणिधान पूजा पाठ पुस्तक

PDF

हामारे शास्ता ने सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त किये हुए तीर्थस्थल बोधगया में वार्षिक रूप में किया जाने वाला काग्युद महाप्रणिधान के लिए देश – विदेशो से आने वाले लोगों की काग्युद महाप्रणिधान संख्या हजारों में है। तेरगार मठ के नाजदिक काग्युद पाण्डाल में सभी उपस्थित होकर एक सप्ताह तक प्रणिधान पाठ कर्ते है। इस पाठ का उद्देश्य सम्पूर्ण प्रणि सुखवती भुवन प्राप्ति और संसारमे सुख एवम् शान्ति व्याप्त रहने के है। सन् २००४ में श्री ग्यालवाङ कर्मापा जी ने इस काग्युद महाप्रणिधान पाठ का मूल प्रारम्भ किया। इस उद्देश्य के बाद यह उत्तम स्थल गण के केंद्र में आसित सु – फल प्रदायक के हेतु प्रणिधान पाठ के उच्चारण बारम्बार कर्ते है। यह पाठ कर्ने से दृष्टि शुद्ध एवम् चित्त निर्मल होता है।

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Prayers for a Time of Pandemic”

Prayers for a Time of Pandemic

Compiled and Introduced by the Seventeenth Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

EPUB PDF

Beginning in the spring of 2020, the coronavirus pandemic spread throughout the entire world. Hundreds of thousands of lives have been lost, and severe lockdowns were instituted, prohibiting people from gathering or traveling. At that time, the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje led a hundred thousand people all over the world in seven days of webcast prayers for the pandemic to subside. This book contains the selection of prayers specially compiled by the Gyalwang Karmapa for these webcasts, along with transcriptions of the talks he gave in Tibetan, English, and Chinese, counseling his students on how to think and act.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།”

རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པས་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད།

EPUB PDF

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་དཔྱིད་ཀ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཆེན་པོ་ཁྱབ་སྟེ། སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་ཅིང་། འདུ་འཛོམས་དང་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱུང་བའི་ཚེ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་འཛམ་གླིང་གི་དད་ལྡན་པ་འབུམ་ཕྲག་དང་ལྷན་དུ་རིམས་ནད་ཞི་བའི་སྨོན་ལམ་ཉིན་བདུན་མཛད་ཅིང་། སྐབས་དེར་གསུངས་རྒྱུའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིམ་པ་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་གནང་བ་དེའི་ཐོག ཉིན་སོ་སོར་བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས། རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ་ཅེས་པའི་དེབ་འདི་གསར་དུ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “祛病消災念誦集”
Featured image for “El Libro del Monlam Kagyu”

El Libro del Monlam Kagyu

EPUB KINDLE PDF

Cada año, miles de practicantes, monásticos y laicos llegan a Bodhgaya para participar en el Kagyu Monlam. Durante una semana, con el propósito de propiciar la paz en el mundo, se reúnen a practicar en el lugar donde el Buda logró el completo despertar. Desde 2004, el Gyalwang Karmapa preside el Monlam; nos explica: “El eje del Monlam, lo que lo infunde de energía e implanta las semillas de resultados futuros, es la recitación de las aspiraciones y las plegarias… Recitar palabras de Dharma proporciona el poder para refinar la visualización y adiestrar la mente”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Книга молитв Кагью Монламa”

Книга молитв Кагью Монламa

EPUB KINDLE

Каждый год тысячи людей – монахов, монахинь и мирян – приезжают в Бодхгаю, чтобы принять участие в Кагью Монламе. С намерением способствовать установлению мира, они приезжают, чтобы в течение недели совместно практиковать в месте, где Будда достиг полного и совершенного просветления. С 2004 года Монлам возглавляет Гьялванг Кармапа. Он объясняет: «Главное в Монламе, что придает ему силы и сеет семена будущих результатов, – это чтение благопожеланий и молитв… Чтение слов Дхармы обладает силой улучшить способность к визуализации и помогает тренировать ум».

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały”

Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

EPUB KINDLE PDF

Choć obecnie Kagju Mynlam wspiera nowoczesna technologia, jego korzenie sięgają piętnastowiecznego Tybetu, gdzie Siódmy Karmapa Ciedrak Gjatso zapoczątkował tradycję wielkich modlitewnych zgromadzeń. Podczas nich recytowano skomponowany przez niego tekst: „Dwadzieścia części Mynlamu”. Obecny, Siedemnasty Karmapa, z antysekciarskim podejściem poszerzył ów tekst o modlitwy należące do wszystkich buddyjskich tradycji Tybetu, a w szczególności wszystkich szkół kagju, oraz o praktyki wykonywane przez buddystów na codzień, jak modlitwy do Guru Rinpocze, pochwały dla Tar czy modlitwy o odrodzenie w czystych krainach.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “The Kagyu Monlam Book”

The Kagyu Monlam Book

EPUB KINDLE PDF

Though the Kagyu Monlam belongs fully to the contemporary world, its roots lie in 15th-century Tibet, where the 7th Karmapa, Chödrak Gyatso, established the tradition of great prayer gatherings. They were based on a text that he compiled, called the Twenty-Branch Monlam. With his nonsectarian vision, the present 17th Karmapa has expanded The Kagyu Monlam Book to include prayers from all Tibetan traditions, and in particular, all Kagyu schools as well as many daily practices, such as supplications to Guru Rinpoche, the 21 Praises of Tara, and prayers for rebirth in the pure realm of Amitabha.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “噶舉大祈願 法會課誦本”

噶舉大祈願 法會課誦本

EPUB KINDLE PDF

每年都有成千上萬的僧俗二眾,前來本師釋迦牟尼佛覺悟的聖地—菩提迦耶金剛座,為了世界的和平與眾生的安樂,在德噶寺附近參與為期一週的年度噶舉祈願大法會。吉祥尊勝大寶法王噶瑪巴尊者,自2004年開始領導噶舉祈願大法會,他曾經說過:「這個聖地是進行所有祈願的中心、中土,在這裡一再地諷誦願文,就能種下產生善果的種子,並漸漸淨化我們的經驗,善加訓練我們的內心。」

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེབ།”

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེབ།

EPUB PDF

སྔོན་ལས་བཙན་པོའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་ཁུར་པོ་ཆེ་དབང་མེད་དུ་བཀལ་ནས། མཁས་པ་མིན་ཡང་མཁས་པ་ལྟར་བརྫུ་དགོས་པ་འདི་བྱུང་ཞིང་། ཁྱད་པར་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་སྐྱབས་རྗེ་འབོ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་གང་གི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་སུ་རེ་བས། ད་བར་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གི་རིང་སྨོན་ལམ་གྱི་འགན་འཁུར་བླངས་པའི་ཟོལ་དུ་མཆིས་ཀྱང་། ཆོས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཤེས་རྒྱ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཐོག །སྔོན་ལས་ངན་པའི་བར་ཆད་མཚོ་ལྟར་བརྡོལ་བས་བསམ་པ་དང་རེ་བ་ཇི་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི་སྟེང་། རྩ་རི་བསྐོར་བའི་སྙན་གྲགས་མེད་པར། དགོན་གཡག་བརྐུས་པའི་མི་ཁ་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་གྱུར་མོད་ལས་འབྲས་བདག་གིར་བྱ་རྒྱུ་ལས་འོས་ཅི་ཡོད། ཅུང་ཟད་ལེགས་པར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཐུ་བྱིན་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གྱི་སྟོང་གྲོགས། ལས་སྨོན་གྱིས་འབྲེལ་བའི་གྲོགས་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་གོར་མ་ཆག །འདི་དག་ལ་སོགས་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། འགྲོ་བ་བདེ་བའི་དོན་དུ་བསྔོ་བ་ལགས་ན། དེ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་མཛོད། གླེང་བརྗོད་འདི་ནི་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་འབོད་པའི་འཁྱམས་པོ་དེས་སྤྱི་ལོ་ 2015 ཟླ་ 12 ཚེས་ 14 ལ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ཤཱ་ལཱའི་ཉེ་ལོགས་སྟོད་རྒྱུད་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཡང་ཐོག་ཏུ་སྦྱར་བ་དགེའོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Kagyü Mönlam”

Kagyü Mönlam

Featured image for “Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam”

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Featured image for “까규 대기원법회 독송집”

까규 대기원법회 독송집

Featured image for “Kitab Kagyu Monlam”

Kitab Kagyu Monlam

Featured image for “Συλλογη Προσευχων των Καγκιου”

Συλλογη Προσευχων των Καγκιου

Featured image for “Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας”

Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας

Featured image for “Pandemia-ajan rukouksia”

Pandemia-ajan rukouksia

Featured image for “除障祈願念誦集”

除障祈願念誦集

Featured image for “Aspirations to End Adversity”

Aspirations to End Adversity

Featured image for “རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།”

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

Featured image for “Le Livre du Kagyu Meunlam”

Le Livre du Kagyu Meunlam

Featured image for “कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह”

कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह

Featured image for “काग्युद महाप्रणिधान पूजा पाठ पुस्तक”

काग्युद महाप्रणिधान पूजा पाठ पुस्तक

Featured image for “Prayers for a Time of Pandemic”

Prayers for a Time of Pandemic

Featured image for “རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།”

རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།

Featured image for “祛病消災念誦集”

祛病消災念誦集

Featured image for “El Libro del Monlam Kagyu”

El Libro del Monlam Kagyu

Featured image for “Книга молитв Кагью Монламa”

Книга молитв Кагью Монламa

Featured image for “Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały”

Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały

Featured image for “The Kagyu Monlam Book”

The Kagyu Monlam Book

Featured image for “噶舉大祈願 法會課誦本”

噶舉大祈願 法會課誦本

Featured image for “བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེབ།”

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེབ།