Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già
ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན། Xuất bản 出版者 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། Kagyu Monlam International 噶舉大祈願法會
རྩོམ་པ་པོ། Tác giả 作者 རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱིས་མཛད། 8th Karmapa Mikyo Dorje 第八世大寶法王噶瑪巴 米覺多傑
སྐད་རིགས། Ngôn ngữ 語言 Tiếng Việt
སྒྱུར་བ་པོ། Dịch giả 譯者 Tỳ kheo Thích Vạn Chánh, Tỳ kheo ni Thích nữ Hạnh Nhẫn, và Quốc Hoàn
དཔེ་སྐྲུན་པར་གཞི། Print edition 印刷版 Kagyu Monlam Books & Souvenir Shop in Bodhgaya 菩提迦耶噶舉祈願法會義賣處
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི། Phiên bản 電子書版本 2017-02-03
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ། Điều khoản sử dụng 使用須知