Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già

Some book subtitle comes here
ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །
Đức Karmapa Mikyo Dorje
Dịch giả: Tỳ kheo Thích Vạn Chánh, Tỳ kheo ni Thích nữ Hạnh Nhẫn, và Quốc Hoàn
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già được soạn bởi Đức Karmapa thứ 8 Mikyo Dorje là một pháp thực hành ngắn có đầy đủ năng lực giúp cho việc phát triển sự tu chứng pháp Đại Thủ Ấn. Bởi vì đây là một trong những pháp hành trì chính yếu của dòng Karma Kagyu, rất nhiều hành giả là tu sĩ và cư sĩ đều đọc bản kinh này hàng ngày. Bản dịch mới này đã được hoàn tất dưới sự hướng dẫn của Đức Karmapa thứ 17 Ogyen Triley Dorje nhân dịp Lễ cầu nguyện Kagyu Monlam lần thứ 34.

ཐུན་བཞི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Guru Yoga Empat Sesi
四座上師相應法
사좌 구루 요가 수지 의궤
El yoga del gurú en cuatro sesiones
The Four-Session Guru Yoga
Guru Joga Czterech Pór Dnia
Guruyoga in vier Zeiten
Le Gourou Yoga en quatre sessions
Четырёхразовая Гуру-йога
Dharma Practice
Memanggil Lama dari Kejauhan
Коротка практика Уддіяни Ґуру Зцілення
ནོར་བུ་འབར་བ།
A Daily Practice of Chö
四座上師相應法
Bảy mươi hai vần kệ khích lệ
Prayers for Rebirth in Sukhavati
神州鐘鳴
The Means to Attain the Four Kayas
ཀརྨ་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཆོ་ག །