Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam

Biên soạn để tụng đọc
Đức Karmapa Ogyen Trinley Dorje

Hàng năm, hàng ngàn người, người xuất gia và cư sĩ, đến Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) để tham gia đại lễ Kagyu Monlam. Với ý nguyện thúc đẩy hòa bình thế giới, họ đến thực hành cùng nhau trong một tuần ở nơi mà Đức Phật đã đạt giác ngộ viên mãn. Kể từ năm 2004, Đức Gyalwang Karmapa đã chủ trì Monlam. Ngài giải thích, “Trung tâm của Monlam – điều mang lại cho nó sức mạnh và gieo mầm cho những kết quả trong tương lai – là đọc tụng những ước nguyện và lời cầu nguyện…. Việc đọc tụng những lời giáo Pháp có năng lực hoàn thiện quán tưởng và chuyển hóa tâm của chúng ta.”

Mặc dù Kagyu Monlam hoàn toàn thuộc về thế giới đương đại, nhưng cội nguồn của nó bắt đầu ở Tây Tạng vào thế kỷ 15, nơi đức Karmapa thứ 7, Chödrak Gyatso, đã thiết lập truyền thống tập hợp cầu nguyện lớn. Nó dựa trên một văn bản mà ngài đã viết ra, được gọi là Hai Mươi Nhánh Monlam. Với tri kiến bất bộ phái của mình, Đức Karmapa thứ mười bảy hiện tại đã mở rộng văn bản này để bao gồm những lời cầu nguyện từ tất cả các truyền thống Tây Tạng, và đặc biệt, tất cả các trường phái Kagyu cũng như nhiều thực hành hàng ngày, chẳng hạn như Khẩn Cầu Đức Liên Hoa Sinh (Guru Rinpoche), Tán Dương Hai Mốt Đức Tara, và những lời cầu nguyện để vãng sanh vào cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà… Khi mô tả tri kiến của mình về thực hành này, Đức Karmapa đã viết: “Tôi cầu nguyện rằng khi quý vị trì tụng chúng trong đại lễ Monlam, mỗi một từ, đầu tiên, phát khởi trong trái tim quý vị và sau đó phát ra từ miệng quý vị. Tôi cầu nguyện rằng mỗi chữ cái và âm tiết đều trở thành ảnh tượng sắc vàng và tất cả những từ đó sẽ tràn ngập khắp thế gian. Như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cầu mong cho tình yêu thương, lòng từ bi và trí tuệ luôn tỏa sáng.”

Sách điện tử này có các hình ảnh về đại lễ Kagyu Monlam ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng như các liên kết và số trang của ấn bản in sẽ rất hữu ích trong đại lễ Kagyu Monlam và các lễ cầu nguyện khác: Xem video

prayer books
Kitab Kagyu Monlam
Συλλογη Προσευχων των Καγκιου
Le Livre du Kagyu Meunlam
काग्युद महाप्रणिधान पूजा पाठ पुस्तक
कग्युद महप्रणिधान पाठ संग्रह
El Libro del Monlam Kagyu
Книга молитв Кагью Монламa
Kagju Mynlam: modlitwy i rytuały
까규 대기원법회 독송집
བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེབ།
Kagyu Monlam Book
Image
Kagyü Mönlam