Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát

Some book subtitle comes here
རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།
Đức Karmapa Mikyo Dorje
Dịch giả: Tsering Lhamo

Có rất nhiều bản văn về cuộc đời và sự giải thoát của đức Karmapa thứ tám Mikyö Dorje, được viết bởi chính ngài và những người khác. Trong số đó, cuốn sách này bao gồm hai lời tán thán mà ngài đã viết về chính bản thân mình: Bài kệ về cuộc đời giải thoát của đức Karmapa Mikyö Dorje “Những Thiện Hạnh” và Lời tán thán "Với Giáo Pháp Vô Song..."

“Những Thiện Hạnh” kể về cuộc đời giải thoát của ngài qua 30 thiện hạnh. Lúc đó, ngài là một trong những Lạt ma vĩ đại nhất của dòng Dakpo Kagyu, và đây là một trong những tác phẩm dài hơn trong số các tác phẩm về cuộc đời giải thoát của ngài. Có một luận giải về tác phẩm này bởi ngài Sangye Paldrup.

Lời tán thán “Ngài đã tìm kiếm thấu đáo…” dạy 9 điểm khác nhau về cuộc đời của ngài. Nó được bao gồm trong sách cầu nguyện do ngài Situ Panchen Chökyi Jungne biên soạn, và có một luận giải đầy đủ về nó trong "Lịch sử Giáo Pháp" của Pawo Tsuglak Trengwa: Lễ cúng dường cho bậc Hữu Học.

Ấn bản ebook của hai bản văn này được chuẩn bị cho Pháp Hội Mùa Xuân Arya Kshema 2021/2022 cho các bài thuyết giảng của Đức Gyalwang Karmapa 17 về hai bản văn này.

Trong các ngôn ngữ khác
Two Autobiographical Praises
噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚
Dwie autobiograficzne pochwały
Dua Pujian Otobiografi
Два автобиографических восхваления
무비자찬
Dois Louvores Autobiográficos
རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།
Deux prières autobiographiques
Dos elogios autobiográficos
Zwei Autobiografische Lobpreisungen
Trong cùng danh mục
Image
Chariot of the Fortunate
སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་འཕྲེང་གཉིས་པ།
Wspaniały XVI Karmapa
Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa
Кармапа: 900 лет
སྦས་ཡུལ་ཙུམ་གྱི་ཡིག་མཛོད་ལས་ལོ་རྒྱུས་རིག་གཞུང་སྐོར། དེབ་ཕྲེང་དང་པོ།
Duy Thức Tam Thập Tụng
རིས་མེད་ཆོས་འབྱུང་།
karmapa 900 polska