Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản

༄༅། །སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་གྱི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
དམ་ཆོས་འཕྲུལ་དེབ།
Dharma Ebooks Publications
正法電子書
རྩོམ་པ་པོ།
Tác giả
作者
རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ།
Đức Pháp Vương Karmapa thứ 17
第十七世大寶法王
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Tiếng Việt
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherab Pemo)
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
2019-06-25
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知