Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན། Xuất bản 出版者 དམ་ཆོས་འཕྲུལ་དེབ། Dharma Ebooks Publications 正法電子書
རྩོམ་པ་པོ། Tác giả 作者 རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ། 17th Karmapa Ogyen Trinley Dorje 第十七世大寶法王
སྐད་རིགས། Ngôn ngữ 語言 Tiếng Việt
སྒྱུར་བ་པོ། Dịch giả 譯者 Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherab Pemo)
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི། Phiên bản 電子書版本 2019-07-08
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ། Điều khoản sử dụng 使用須知