Prayers for a Time of Pandemic

Prayers for a Time of Pandemic

Compiled and Introduced by the Seventeenth Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

EPUB PDF

Beginning in the spring of 2020, the coronavirus pandemic spread throughout the entire world. Hundreds of thousands of lives have been lost, and severe lockdowns were instituted, prohibiting people from gathering or traveling. At that time, the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje led a hundred thousand people all over the world in seven days of webcast prayers for the pandemic to subside. This book contains the selection of prayers specially compiled by the Gyalwang Karmapa for these webcasts, along with transcriptions of the talks he gave in Tibetan, English, and Chinese. counseling his students on how to think and act.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།

རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པས་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད།

EPUB PDF

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་དཔྱིད་ཀ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཆེན་པོ་ཁྱབ་སྟེ། སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་ཅིང་། འདུ་འཛོམས་དང་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱུང་བའི་ཚེ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་འཛམ་གླིང་གི་དད་ལྡན་པ་འབུམ་ཕྲག་དང་ལྷན་དུ་རིམས་ནད་ཞི་བའི་སྨོན་ལམ་ཉིན་བདུན་མཛད་ཅིང་། སྐབས་དེར་གསུངས་རྒྱུའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིམ་པ་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་གནང་བ་དེའི་ཐོག ཉིན་སོ་སོར་བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས། རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ་ཅེས་པའི་དེབ་འདི་གསར་དུ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Finding Genuine Practice Mind Training

Finding Genuine Practice

EPUB KINDLE PDF

The Gyalwang Karmapa has taught Geshe Langri Thangpa’s Eight Verses of Training the Mind on several occasions. Though short, this text gets to the core of Mahayana practice, and each time he teaches it, he emphasizes different themes. In this particular teaching, he stressed how we need to bring our practice to bear on the difficulties that face us in our life and our dharma practice — an issue that all practitioners must face if their practice is to be effective.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Meditaation avulla vapauteen

Meditaation avulla vapauteen

EPUB KINDLE PDF

Ainutlaatuisella tavalla virittyen maailman nykytilaan Karmapa antaa selkeitä ja viisaita opetuksia aikamme avainkysymyksistä – ympäristöstä, yhteiskuntavastuusta ja häiritsevien tunteidemme kanssa työskentelystä. Hän antaa tuoreen näkökulman siihen kuinka meditoida ja rohkaisee meitä valitsemaan myötätunnon polun  ja sitoutumaan toimintaan muiden hyväksi.

Kirja perustuu hänen pyhyytensä opetuksiin, joita hän antoi ensimmäisellä historiallisella vierailullaan Kanadassa touko- ja kesäkuussa 2017.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
祛病消災念誦集

祛病消災念誦集

རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ།

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 PDF

2020年新冠病毒疫情流行期間,第十七世法王噶瑪巴鄔金欽列多傑,發起主持網路念誦祈願活動,並親自彙編此書,帶領世界各地法友共同念誦,祈願祛除疾病,迴向生亡二者離苦得樂,消災解難。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
A Guru Yoga of the 16th Lord, Rigpe Dorje

A Guru Yoga of the 16th Lord, Rigpe Dorje

རྗེ་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐུ་བཞིའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན། With Recitation by the 17th Karmapa

EPUB 🎧 MOBI PDF

The Continuous Rain of Nectar that Nurtures the Sprouting of the Four Kayas: A Guru Yoga of the Sixteenth Lord, Rigpe Dorje. As the Seventeenth Gyalwang Karmapa wrote in the foreword to the commentary on the guru yoga by H.E. Sangye Nyenpa Rinpoche, The Means to Attain the Four Kayas: “This guru yoga of the Sixteenth Gyalwang Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje, is special and of particular significance because it was composed by the Sixteenth Karmapa himself, and to this day it remains as the daily guru yoga practice for many of his students.”

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Ελευθερία μέσα απ’ τον Διαλογισμό

Ελευθερία μέσα απ’ τον Διαλογισμό

EPUB KINDLE PDF

Εναρμονισμένος με τον σημερινό κόσμο μας μ’ έναν μοναδικό τρόπο, ο Κάρμαπα δίνει ξεκάθαρες και σοφές τεχνικές πάνω σε καίρια θέματα της εποχής μας – όπως είναι το περιβάλλον, η κοινωνική υπευθυνότητα και το να δουλεύουμε με τις ψυχολογικές και συναισθηματικές μας δοκιμασίες. Παρουσιάζει μια φρέσκια οπτική, σχετικά με το πώς να διαλογιζόμαστε και μας ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της συμπόνιας, ασχολούμενοι με πράξεις που ωφελούν τους άλλους. Ο Κάρμαπα έχει δώσει ένα βαθύ μήνυμα σε γλώσσα απλή και προσβάσιμη και με μια αυθεντικότητα που τον συνδέει με οποιονδήποτε συναντά, καθώς ξεδιπλώνει τους θησαυρούς του Βουδισμού στη σύγχρονη εποχή.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
At vinde Frihed gennem Meditation

At vinde Frihed gennem Meditation

EPUB MOBI PDF

På unik vis og tilpasset vores nuværende verden, giver Karmapa os klare og vidende belæringer vedrørende vor tids vigtigste emner – som miljø, socialt ansvar samt at arbejde med vores følelsesmæssige uligevægt. Han bidrager med et nyt perspektiv på meditation og opmuntrer os til at følge en altruistisk vej, som i et aktivt engagement kan gavne andre. Karmapa åbner op for det buddhistiske skattekammer i moderne tid, og det gør han på et ligefremt og tilgængeligt sprog, hvor hans dybsindige besked med autenticitet forbinder ham med alle han møder.

Denne bog er baseret på Hans Helligheds belæringer under hans første historiske besøg til Canada i maj og juni 2017.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
La liberté par la méditation

La liberté par la méditation

EPUB KINDLE PDF

A l’écoute du monde qui nous entoure, le Karmapa nous donne des enseignements précis et éclairés sur des questions clés de notre époque: l’environnement, la responsabilité sociale et le travail sur nos perturbations internes. Tout en nous offrant une perspective pleine de fraîcheur sur la méditation, il nous encourage à suivre le chemin de la compassionet à nous engager à travailler au bien des autres.

Le livre contient des enseignements donnés par sa Sainteté durant sa première visite historique au Canada, en mai-juin 2017.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

EPUB KINDLE

Bậc giác ngộ được biết như là các Đức Karmapa đã dạy trong Phật Giáo Tây Tạng gần 900 năm. Lời Khuyên Từ Trái Tim của Đức Karmapa phát hành đánh dấu sự xuất hiện trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài ở Mỹ vào năm 2008; nó trình bày một số cái nhìn sâu sắc và trí tuệ của Đức Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje, vì lợi ích của chúng sanh khắp quả địa cầu. Qua các cuộc giảng pháp, phỏng vấn, thơ và nhạc, bậc thầy trẻ tuổi này dâng những lời dạy hợp thời về một loạn các chủ đề: đánh giá cao môi trường, áp dụng tình thương yêu và từ bi, hiểu biết về nghiệp, và hoan hỷ hoà kính với các truyền thống tôn giáo khác. Một chọn lọc về các bài nhạc, tiểu luận, và thơ của các Đức Karmapa trước cũng bao gồm trong bộ sưu tập này; cung cấp một cái nhìn nhỏ vào di sản phong phú của các Đức Phật sống này qua nhiều thế kỉ. Lời Khuyên Từ Trái Tim của Đức Karmapa kỷ niệm sự bắt đầu hiện diện tích cực của Đức Karmapa thứ 17 ở phương Tây. Nguyện xin nó đóng góp cho sự hưng thịnh hoạt động giác ngộ này trên toàn thế giới.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多