सम्पूर्ण पुस्तकहरू

• 1 •

Featured image for “कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह”

कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह

PDF

हाम्रा शास्ताले सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नुभएको अति विशेष तीर्थ स्थल बोधगयामा वार्षिक रूपमा गरिने कग्युद प्रणिधानका लागि टाढा – टाढाबाट आउनु भई तेरगार गोन्पा नजिक रहेको कग्युद मोन्लम पाण्डालमा उपस्थित भई हफ्ता दिनको प्रणिधान पाठ एकैसाथ गर्नेगर्छौं। जुन पाठ गर्नुको उद्देश्य सम्पूर्ण प्रणिले सुखावती भुवनको प्राप्ति र संसारमा सुख र शान्तिले व्याप्त रहनका लागि हुन्। सन् २००४ मा ग्यालवाङ कर्मापाले यस कग्युद महाप्रणिधान पाठ गर्न प्रारंभ गर्नु भयो। श्रद्धेय उहाबाट यस उत्तम स्थलमा गण को केन्द्रमा आसित रही सु – फल प्रदायक हेतु प्रणिधान पठोच्चारण बारम्बार गर्नु हुन्छ। जुन पाठ गर्नाले दृष्टि शुद्ध भई चित्त निर्मल पनि हुन्छ।

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह”

कग्युद महाप्रणिधान पाठ संग्रह