Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
Dharma Ebooks Publications
རྩོམ་པ་པོ།
Biên soạn
作者
སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན།
Bồ Tát Thế Thân
世親菩薩造
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Tiếng Việt, English
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Thích Nhất Hạnh
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
{{dc:post:publish_date}}
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知