Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

Some book subtitle comes here
སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
Bồ Tát Thế Thân
Dịch giả: Thích Nhất Hạnh
Nhân dịp Đức Gyalwang Karmapa thứ 17 thuyết pháp với chủ đề Duy Thức Tam Thập Tụng, bắt đầu từ đầu năm 2022. Dharma Ebooks hân hạnh giới thiệu các ấn bản điện tử mới của bộ Luận. Trong đó bản dịch tiếng Tây Tạng của Zhang-Yeshe-De được tìm thấy trong Dergye Tengyur. Bản dịch tiếng Trung của Ngài Huyền Trang. Bản dịch tiếng Anh và Tiếng việt của cố hoà thượng Thích Nhất Hạnh, cũng như các bản dịch sang các ngôn ngữ khác. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp ích cho quý Pháp hữu.

唯識三十論頌
The Thirty Verses
La Trentaine
Trzydzieści strof
Los treinta versos
Tiga Puluh Bait
Die dreißig Verse
유식삼십송
Тридцать строф
སུམ་ཅུ་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ།
Os Trinta Versos
philosophy
Nghi thức tụng niệm Kagyu Monlam
唯識三十論頌
La Trentaine
སེམས་ཙམ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་སེམས་ཙམ་འཇུག་ངོགས།
དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ།
ཟབ་མོ་ནང་དོན་གྱི་འགྲེལ་པ་ཟབ་དོན་སྣང་བྱེད།
Độc Thoại
ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་ཟུར་བཀོལ།
Suối Biếc Lưu Ly
ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གྲུབ་བདེའི་བཅུད་བསྡུས།