ཧྭ་ཡུས་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ། • Hwayue Foundation • 財團法人化育文教基金會

• 7 •

Featured image for “善緣解脫道 《三主要道》簡略釋文”

善緣解脫道 《三主要道》簡略釋文

ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

第一世蔣貢康楚‧羅卓泰耶所著作的這部《三主要道》的簡略釋文,將宗喀巴大師依於傳承自阿底峽尊者的「道次第」而整理的教法《三主要道》,作了言簡意賅的闡釋。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “明現本來性-大手印指導教本”

明現本來性-大手印指導教本

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

大手印的修持是什麼?大手印的心要是什麼?如何走在大手印的修持道上?又如何保任及增益修持?在這部大手印的教師指導手冊中,廣受尊崇的大手印成就者達波札西南嘉,以直接了悟自心本性為修持基礎,根據自身修行的覺受及訣竅,分為四個部分循序漸進引導行者趨入實相,從初學者一直到成就,作者詳盡地說明止、觀禪修的要點,深入透徹地直接指引觀照心之體性的種種體驗,同時指出各種禪修的錯誤見解、歧路及其結果,進而明現自心本來明空不二的體性。本書不僅是一本教師指導手冊,更是精要完整的大手印修持系統指南。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “彌陀天法貝葉版”
Featured image for “ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘”

ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘

繁體 EPUB 繁體 PDF

岡波巴大師是噶當派與大手印兩種傳承教法的持有者,他從噶當派上師處受持了度母等殊勝本尊授予阿底峽尊者師徒的無垢教誡,又從密勒日巴處領受了傳自印度聖地如日月般的那洛巴、梅紀巴二位聖者,以及馬爾巴大譯師等賢哲的大手印心要,全都融攝於這本《勝道寶鬘》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “了義炬 • ངེས་དོན་སྒྲོན་མེ།”

了義炬 • ངེས་དོན་སྒྲོན་མེ།

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

本書內容為第一世蔣貢康楚仁波切所著作的《大手印了義炬:大手印四加行簡要合集及正行教學次第》,內含四加行儀軌。

སྤྱིར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་སོ་སོའི་ཐུན་མིན་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཞེད་སྲོལ་ལས་དར་བའི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ སྣ་ཚོགས་སུ་མཆིས་པ་ལས། རང་རེ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཕྱག་ཆེན་ངེས་དོན་སྒྲོན་མེ་འདི་ཉིད་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་དང་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཛད་ཅིང་། འདི་ནི་རྒྱལ་མཆོག་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཕྱག་ཆེན་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཁུ་བསྡུ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “行聖道之乘:四加行修誦儀軌”

行聖道之乘:四加行修誦儀軌

སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་རྟོགས་པའི་དོན་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་གསུང་དྲི་མ་མེད་པ་རྣམས་བཀོད་ནས་ཞལ་འདོན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF

本儀軌為實修傳承寶鬘嘎瑪岡倉了悟義傳之無垢教導編寫而成之念誦儀軌次第。(未獲灌頂口傳,請勿自行修持)

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “四座上師相應法 釋論集”

四座上師相應法 釋論集

繁體 EPUB 繁體 KINDLE 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 KINDLE 简体 PDF

上師,是加持的根本。有了上師的加持, 即能令行者守護禪修的體性,除遣修道的 違緣與障礙。因此,對上師生起真實的虔 敬心和堅定的信心,是極為至要的。 在金剛乘的體系中,有許多上師相應法的 修持法本與傳統。其中,由第八世噶瑪巴 米覺多傑所著的《四座上師相應法》,是 噶瑪噶舉最主要的修持之一。教導說,前 八世的噶瑪巴、蓮師八相、祥上師八尊的 本質為一體,第八世噶瑪巴米覺多傑以祥 上師的教言百說中的一部上師相應法為基 礎,再予以增補,而寫成了這部《四座上 師相應法》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “善緣解脫道 《三主要道》簡略釋文”

善緣解脫道 《三主要道》簡略釋文

Featured image for “明現本來性-大手印指導教本”

明現本來性-大手印指導教本

Featured image for “彌陀天法貝葉版”

彌陀天法貝葉版

Featured image for “ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘”

ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘

Featured image for “了義炬 • ངེས་དོན་སྒྲོན་མེ།”

了義炬 • ངེས་དོན་སྒྲོན་མེ།

Featured image for “行聖道之乘:四加行修誦儀軌”

行聖道之乘:四加行修誦儀軌

Featured image for “四座上師相應法 釋論集”

四座上師相應法 釋論集