དྭགས་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། • Dakpo Tashi Namgyal • 達波札西南嘉

• 1 •

Featured image for “明現本來性-大手印指導教本”

明現本來性-大手印指導教本

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

繁體 EPUB 繁體 PDF 简体 EPUB 简体 PDF

大手印的修持是什麼?大手印的心要是什麼?如何走在大手印的修持道上?又如何保任及增益修持?在這部大手印的教師指導手冊中,廣受尊崇的大手印成就者達波札西南嘉,以直接了悟自心本性為修持基礎,根據自身修行的覺受及訣竅,分為四個部分循序漸進引導行者趨入實相,從初學者一直到成就,作者詳盡地說明止、觀禪修的要點,深入透徹地直接指引觀照心之體性的種種體驗,同時指出各種禪修的錯誤見解、歧路及其結果,進而明現自心本來明空不二的體性。本書不僅是一本教師指導手冊,更是精要完整的大手印修持系統指南。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “明現本來性-大手印指導教本”

明現本來性-大手印指導教本