རྗེ་སྒམ་པོ་པ། • Gampopa • 岡波巴

• 1 •

Featured image for “ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘”

ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘

繁體 EPUB 繁體 PDF

岡波巴大師是噶當派與大手印兩種傳承教法的持有者,他從噶當派上師處受持了度母等殊勝本尊授予阿底峽尊者師徒的無垢教誡,又從密勒日巴處領受了傳自印度聖地如日月般的那洛巴、梅紀巴二位聖者,以及馬爾巴大譯師等賢哲的大手印心要,全都融攝於這本《勝道寶鬘》。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘”

ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། • 勝道寶鬘