Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Lời khuyên từ trái tim của Đức 
Karmapa

Heart Advice of the Karmapa
དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
འགྲོ་ཕན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
Altruism Publications
རྩོམ་པ་པོ།
Tác giả
作者
རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ།
17th Karmapa Ogyen Trinley Dorje
第十七世大寶法王噶瑪巴 鄔金欽列多傑
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Việt
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherab Pemo)
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
2019-08-19
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書