Image
Dharma Ebooks Publications

དམ་ཆོས་འཕྲུལ་དེབ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

• 60 •

Featured image for “Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας”

Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας

από τον Γκυάλουανγκ Κάρμαπα Όργκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε

EPUB PDF

Η πανδημία του κορωνοϊού ξεκίνησε την Άνοιξη του 2020 και εξαπλώθηκε σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάθηκαν και με τα αυστηρά απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν, δεν επιτρεπόταν στους ανθρώπους να συγκεντρωθούν κάπου, ούτε να ταξιδέψουν.  Τότε ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα Όργκυεν Τρίνλεϋ Ντόρτζε, οδήγησε εκατό χιλιάδες ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο, σε ένα επταήμερο προσευχών μέσω διαδικτύου, με σκοπό να κατευναστεί η πανδημία. Αυτό το βιβλίο περιέχει μια συλλογή προσευχών που επέλεξε ο Γκυάλουανγκ Κάρμαπα ειδικά γι αυτές τις διαδικτυακές μεταδόσεις, μαζί με τις μεταγραφές των ομιλιών που έδωσε στα Θιβετανικά, στα Αγγλικά και στα Κινέζικα, στις οποίες συμβουλεύει τους μαθητές του πώς να σκέφτονται και να ενεργούν.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Pandemia-ajan rukouksia”

Pandemia-ajan rukouksia

Koonnut ja esitellyt 17. Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

EPUB PDF

Keväästä 2020 alkaen koronaviruspandemia levisi koko maailmaan. Satojatuhansia henkiä menetettiin ja ihmisten liikkumista ja kokoontumista rajoitettiin ankaralla kädellä. Tähän aikaan Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje johti verkkolähetyksenä seitsemän päivää kestäneen rukoustapahtuman pandemian laantumiseksi, johon osallistui satatuhatta ihmistä eri puolilla maailmaa. Tämä kirja sisältää valikoiman rukouksia, jotka Gyalwang Karmapa kokosi nimenomaan näitä verkkolähetyksiä varten, sekä transkriptiot puheista, jotka hän piti tiibetiksi, englanniksi ja kiinaksi ohjatakseen oppilaitaan ajattelemaan ja toimimaan.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dua Pujian Otobiografi”

Dua Pujian Otobiografi

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

Terdapat banyak catatan tentang kehidupan dan pembebasan Karmapa Ke Delapan Mikyö Dorje, baik yang ditulis oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Diantaranya, buku ini berisi dua pujian yang beliau tulis tentang dirinya sendiri, Ayat Otobiografi Karmapa Mikyö Dorje yang Disebut “Perbuatan Baik” dan Pujian “Ia Mencari Secara Seksama…”

Perbuatan Baik memberikan satu catatan tentang hidupnya dengan menceritakan tiga puluh tiga perbuatan baiknya. Pada saat itu, beliau adalah salah satu lama terbesar dari Dakpo Kagyu, dan ini adalah salah satu dari karya otobiografinya yang lebih panjang dalam bait/ayat. Terdapat komentar tentang ini oleh Sangye Paldrup. Pujian “Ia Mencari Secara Seksama …” mengajarkan sembilan poin yang berbeda tentang hidupnya. Ini termasuk dalam buku permohonan yang disusun oleh Situ Panchen Chökyi Jungne, dan terdapat penjelasan lengkapnya dalam Sejarah Dharma Pawo Tsuglak Trengwa: Pesta untuk sang Terpelajar.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Dwie autobiograficzne pochwały”

Dwie autobiograficzne pochwały

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

Istnieje wiele historii życia i wyzwolenia Ósmego Karmapy Mikjo Dordże, spisanych przez niego i innych. W tej książeczce pomieszczono dwie z nich: Autobiograficzne strofy „dobrych czynów” oraz Pochwałę, zaczynającą się od słów „Bez wytchnienia szukał”.

Dobre czyny opisują jego życie, wyliczając trzydzieści trzy dokonania jednego z największych lamów szkoły dakpo kagju w tamtych czasach. Tę autobiografię, bodaj najdłuższą ze spisanych wierszem, opatrzył komentarzem Sangje Paldrub. Pochwała zaś pokazuje dziewięć różnych aspektów jego życia. Situ Panczen Ciekji Dziungne pomieścił ją w swoim zbiorze modlitw, a Pało Tsuglak Trengła szczegółowo objaśnił w Historii Dharmy „Uczta uczonych”.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚”

噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

第八世噶瑪巴米覺多傑的傳記有很多部,有的是法王自己所書,有些是其他賢哲所寫,這本書中收錄兩部法王親書的《妙行解脫》自傳與《無比》自讚。

《妙行解脫》是在當時多位達波噶舉大師請求下而撰寫,將其一生透過三十三個妙行來闡述,較之其他傳記,內容更為豐富。桑傑巴珠大師對於此傳,也寫過一部非常詳細的注解。

《無比》歸納為九個部分來講述。此部傳記被收錄於由司徒班欽所編撰的《岡倉法行集》中。《賢者喜宴》中講到第八世法王的傳記時,對於這部讚文也有完整註解。

西元2021年,第十七世法王噶瑪巴於讖摩比丘尼春季辯經法會上,教授此二部傳記,「正法電子書」因此製作出版,方便大眾聞思修。此二部傳記的注解本,隨後也將盡快製作並提供下載。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Two Autobiographical Praises”

Two Autobiographical Praises

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

There are many accounts of the Eighth Karmapa Mikyö Dorje’s life and liberation, both written by himself and by others. Among them, this book contains two praises he wrote of himself, Autobiographical Verses of Karmapa Mikyö Dorje Called “Good Deeds” and The Praise “He Searched Thoroughly…”

Good Deeds gives an account of his life by recounting thirty-three of his good deeds. At that time, he was one of the greatest lamas of the Dakpo Kagyu, and this is one of longer among his autobiographical works in verse. There is a commentary on it by Sangye Paldrup. The Praise “He Searched Thoroughly…” teaches nine different points about his life. It is included in the prayer book compiled by Situ Panchen Chökyi Jungne, and there is a complete explanation of it in Pawo Tsuglak Trengwa’s Dharma History: A Feast for the Learned.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།”

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

EPUB PDF

༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའི་སྐུ་རབས་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་རང་རྩོམ་དང་། གཞན་རྩོམ་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས། ད་རེས་པར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་ཕྱག་དཔེ་འདིའི་ནང་ཉིད་ལ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟོད་པ་ལེགས་སྤྱད་མ་དང། ཟླ་མེད་མ་གཉིས་བཞུགས་ཡོད། རྣམ་ཐར་ལེགས་སྤྱད་མར་ལེགས་སྤྱད་སོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། འདིའི་ཞུ་བ་པོའང་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམས་ཡིན་ལ། ཉིད་བསྟོད་རྣམ་ཐར་གཞན་ལས་རྒྱས་ཤོས་སུ་སྣང་། འདི་ལ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྲུབ་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཞིག་ཡོད། ཟླ་མེད་མར་རྣམ་ཐར་དོན་ཚན་དགུར་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཡོད། འདི་སི་ཏུ་པཎ་ཆེན་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད་པའི་ཀམ་ཚང་ཆོས་སྤྱོད་དུའང་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་རྗེ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཐད་དུའང་འདི་ལ་འགྲེལ་པ་ཆ་ཚང་མཛད་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་བདེ་བྱེད་མའི་དཔྱིད་ཆོས་ཆེན་མོར་༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པ་ཆེན་པོས་རྗེ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་ཐར་འདི་གཉིས་བཀའ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུར་བརྟེན། དམ་ཆོས་འཕྲུལ་དེབ་ནས་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་རྩ་ཚིག་རྣམས་འཕྲུལ་དེབ་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན། མགྱོགས་མྱུར་རྣམ་ཐར་འདི་གཉིས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྣམས་ཀྱང་འཕྲུལ་དེབ་ཐོག་པར་སྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡོད་པས་ཚང་མས་ཐུགས་བཞག་མཛོད།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “除障祈願念誦集”

除障祈願念誦集

EPUB PDF PDF

《除障大祈願課誦本》是為2021年新年所舉辦之「除障大祈願共修」活動所彙編之課誦本。此共修活動,由第十七世法王噶瑪巴.鄔金欽列多傑發起,祈願平息一切眾生,尤其修行者之一切逆緣與障礙。

書中特別收錄多篇由第十七世法王噶瑪巴重新中譯之經文,如《摩利支天咒經》、祖古拔喀木布之伏藏《道除障啟請文》、祖古桑波查巴之伏藏《願望任運啟請文》與《恰美大白傘蓋念修儀軌》等。另外,對於「長壽佛咒語」、「藥師佛咒語」、「鼓聲音王咒語」等咒,也依照梵文重新校訂。

簡言之,此書是在法王噶瑪巴對於眾生的大悲眷顧和用心研究之下的成果。希望諸位讀者,也同样能夠珍惜此書。

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Aspirations to End Adversity”

Aspirations to End Adversity

EPUB PDF

This book is a compilation of prayers selected by the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje specifically for the Aspirations to End Adversity program of online prayers held in January, 2021. These prayers are to remove adversity and obstacles for all beings and particularly for dharma practitioners.

This prayer book is the product of extensive research and consideration by the Gyalwang Karmapa, and we hope that it will inspire faith and enthusiasm among its readers.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།”

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

EPUB PDF

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཕྱག་དེབ་འདི་ནི། ༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས་ ༢༠༢༡ ལོའི་སྤྱི་ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས། སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་དང་། བྱེ་བྲག་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཟློག་པའི་སླད་དུ་རིམ་གྲོ་ཆེན་མོ་མཛད་རྒྱུའི་དོན་དུ་དམིགས་པའི་ཞལ་འདོན་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་ཕྱག་དཔེ་ཡིན། འདིའི་ནང་དམིགས་བསལ་༧རྒྱལ་དབང་བཅུ་བདུན་པས་གསར་འགྱུར་མཛད་པའི་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་གཟུངས་མདོ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོའི་གཏེར་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པའི་གཏེར་ཆོས་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། ཆགས་མེད་གདུགས་དཀར་བསྒོམ་བཟླས་སོགས་དཔེ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་ཆོས་ཚན་ཁག་ཅིག་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ཚེ་གཟུངས། སྨན་གཟུངས། འཆི་མེད་རྔ་སྒྲའི་གཟུངས་སོགས་གཟུངས་སྔགས་རྣམས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལྟར་དག་བཅོས་མཛད་ཡོད། མདོར་ན་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་སྐྱེ་བོ་གང་མང་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་གཟིགས་རྟོག་དང་ཞིབ་འཇུག་ཆེས་ཆེར་མཛད་ཡོད་པ་ལྟར། ཕྱག་དཔེ་འདི་གཟིགས་མཁན་རྣམས་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཐུགས་སྣང་དང་བདག་སྤྲོད་མཛད་པར་ཞུ།

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Kompletna prezentacja porad dotyczących bardo”

Kompletna prezentacja porad dotyczących bardo

བར་དོའི་གདམས་པ་ཚངས་སྤྲུགས་སུ་གདབ་པ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་བཞུགས། །

EPUB PDF

“Kluczowe instrukcje: kompletna prezentacja porad dotyczących bardo” to esencjonalne wskazówki dotyczące praktyki w bardo umierania, dharmaty i stawania się, z perspektywy nauk Dzogczien. Skomponowane w formie wierszowanej przez jednego z najwybitniejszych mistrzów lini Ningma – Longcziena Rabdziampę (1308-1364).

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Odkrywanie autentycznej praktyki”

Odkrywanie autentycznej praktyki

EPUB KINDLE PDF

Gjalłang Karmapa omawiał „Osiem strof o treningu umysłu” Gesze Langri Thangpy już kilkakrotnie. Ten krótki tekst dociera do samego sedna praktyki mahajany, a Jego Świątobliwość za każdym razem naświetla innego jego aspekty. Podczas prezentowanych tu nauk zwracał szczególną uwagę na umiejętność korzystania z dharmy w trudnych lub kłopotliwych sytuacjach. Jest ona niezbędna dla adeptów buddyjskiej ścieżki – bez niej nie sposób bowiem doświadczyć jej prawdziwych rezultatów.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Prayers for a Time of Pandemic”

Prayers for a Time of Pandemic

Compiled and Introduced by the Seventeenth Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje

EPUB PDF

Beginning in the spring of 2020, the coronavirus pandemic spread throughout the entire world. Hundreds of thousands of lives have been lost, and severe lockdowns were instituted, prohibiting people from gathering or traveling. At that time, the Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje led a hundred thousand people all over the world in seven days of webcast prayers for the pandemic to subside. This book contains the selection of prayers specially compiled by the Gyalwang Karmapa for these webcasts, along with transcriptions of the talks he gave in Tibetan, English, and Chinese, counseling his students on how to think and act.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།”

རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།

རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པས་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཛད།

EPUB PDF

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་དཔྱིད་ཀ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ཆེན་པོ་ཁྱབ་སྟེ། སྐྱེ་བོ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མའི་ཚེ་སྲོག་འཕྲོག་ཅིང་། འདུ་འཛོམས་དང་འགྲོ་བསྐྱོད་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱུང་བའི་ཚེ་༧རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ནས་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་འཛམ་གླིང་གི་དད་ལྡན་པ་འབུམ་ཕྲག་དང་ལྷན་དུ་རིམས་ནད་ཞི་བའི་སྨོན་ལམ་ཉིན་བདུན་མཛད་ཅིང་། སྐབས་དེར་གསུངས་རྒྱུའི་ཞལ་འདོན་གྱི་རིམ་པ་༧རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་གནང་བ་དེའི་ཐོག ཉིན་སོ་སོར་བོད་དབྱིན་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་བླང་དོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ་རྣམས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས། རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ་ཅེས་པའི་དེབ་འདི་གསར་དུ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པ་ཡིན་ནོ། །

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Cадхана Зелёной Тары”

Cадхана Зелёной Тары

༈ དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས་མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

EPUB PDF

“Суть двух накоплений” – садхана Арья Тары, составленная Джамгоном Конгтрулом Лодро Тхайе (1813-1899). Это внешняя садхана Зелёной Тары согласно традиции сокровищ ума (དགོངས་གཏེར་) “Глубокая суть Тары” (ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་ཆོག་), открытых тертоном Чокгьюром Деченом Лингпой. Хотя ритуал этой садханы следует крийя-тантре, считается, что её воззрение соответствует ануттара-йоге – высшей из четырёх классов тантр. Она славится как несущая великие благословения и широко практикуется в школах кагью и ньингма.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “«Лазурная река» — практика Будды Медицины”

«Лазурная река» — практика Будды Медицины

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

EPUB PDF

«Лазурная река» — практика Будды Медицины из «Небесной Дхармы», терма ума тертона Мингьюра Дордже (1645–1667). Эту садхану составил выдающийся тибетский мастер Карма Чагмэ (1616–1678), также известный как Рага Асья. В целом Карма Чагмэ является автором шестнадцати томов сочинений, среди которых самый известный, пожалуй, — «Молитва о рождении в Сукхавати». Эта садхана Будды Медицины является одой из основных практик в традициях кагью и ньингма.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Finding Genuine Practice”

Finding Genuine Practice

EPUB KINDLE PDF

The Gyalwang Karmapa has taught Geshe Langri Thangpa’s Eight Verses of Training the Mind on several occasions. Though short, this text gets to the core of Mahayana practice, and each time he teaches it, he emphasizes different themes. In this particular teaching, he stressed how we need to bring our practice to bear on the difficulties that face us in our life and our dharma practice — an issue that all practitioners must face if their practice is to be effective.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Meditaation avulla vapauteen”

Meditaation avulla vapauteen

EPUB KINDLE PDF

Ainutlaatuisella tavalla virittyen maailman nykytilaan Karmapa antaa selkeitä ja viisaita opetuksia aikamme avainkysymyksistä – ympäristöstä, yhteiskuntavastuusta ja häiritsevien tunteidemme kanssa työskentelystä. Hän antaa tuoreen näkökulman siihen kuinka meditoida ja rohkaisee meitä valitsemaan myötätunnon polun  ja sitoutumaan toimintaan muiden hyväksi.

Kirja perustuu hänen pyhyytensä opetuksiin, joita hän antoi ensimmäisellä historiallisella vierailullaan Kanadassa touko- ja kesäkuussa 2017.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “Лазурова ріка: садгана Будди Медицини”

Лазурова ріка: садгана Будди Медицини

དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ཟུར་དུ་བསྒྲིགས་པ་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བཻཌཱུརྱའི་ཆུ་རྒྱུན།

EPUB PDF

“Лазурова ріка” – це практика Будди Медицини, що походить з “Небесної Дгарми” (གནམ་ཆོས་) – терми ума (དགོངས་གཏེར་) тертона Мінґ’юра Дордже (1645–1667). Цю садгану склав видатний тибетський майстер Карма Чаґме (1616–1678), також відомий як Раґа Ас’я. Загалом Карма Чаґме є автором шістнадцяти томів творів, серед яких найвідомішою напевно є “Молитва про народження в Сукхаваті”. Ця садгана Будди Медицини є однією з основних практик у традиціях каґ’ю та ньїнґма. Оскільки вона належить до класу ануттара-йоґа-тантри, для її практики необхідно отримати посвяту (ванґ), усне передання (лунґ) та роз’яснення від компетентного вчителя ваджраяни.

ད་དུང་བལྟ་ཀློག • Read More • 閱讀更多
Featured image for “祛病消災念誦集”
Featured image for “Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας”

Συλλογή Προσευχών για την εποχή της πανδημίας

Featured image for “Pandemia-ajan rukouksia”

Pandemia-ajan rukouksia

Featured image for “Dua Pujian Otobiografi”

Dua Pujian Otobiografi

Featured image for “Dwie autobiograficzne pochwały”

Dwie autobiograficzne pochwały

Featured image for “噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚”

噶瑪巴米覺多傑之 妙行自傳 無比自讚

Featured image for “Two Autobiographical Praises”

Two Autobiographical Praises

Featured image for “རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།”

རྗེ་མི་བསྐྱོད་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསྟོད་པ།

Featured image for “除障祈願念誦集”

除障祈願念誦集

Featured image for “Aspirations to End Adversity”

Aspirations to End Adversity

Featured image for “རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།”

རྐྱེན་ཟློག་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

Featured image for “Kompletna prezentacja porad dotyczących bardo”

Kompletna prezentacja porad dotyczących bardo

Featured image for “Odkrywanie autentycznej praktyki”

Odkrywanie autentycznej praktyki

Featured image for “Prayers for a Time of Pandemic”

Prayers for a Time of Pandemic

Featured image for “རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།”

རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ་དང་བཀའ་སློབ།

Featured image for “Cадхана Зелёной Тары”

Cадхана Зелёной Тары

Featured image for “«Лазурная река» — практика Будды Медицины”

«Лазурная река» — практика Будды Медицины

Featured image for “Finding Genuine Practice”

Finding Genuine Practice

Featured image for “Meditaation avulla vapauteen”

Meditaation avulla vapauteen

Featured image for “Лазурова ріка: садгана Будди Медицини”

Лазурова ріка: садгана Будди Медицини

Featured image for “祛病消災念誦集”

祛病消災念誦集