Độc Thoại

Độc Thoại

Độc Thoại
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སྐྱེས་མཆོག་པུ་ཏོ་བའི་ཆིག་ལབ་རིང་མོ།

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན། Xuất bản 出版者 བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། Kagyu Monlam QUỐC TẾ 噶舉大祈願法會
རྩོམ་པ་པོ། Tác giả 作者 དགེ་བཤེས་པོ་ཏོ་བ། Deshe Potowa 格西波多瓦
སྐད་རིགས། Ngôn ngữ 語言 Tiếng Việt
སྒྱུར་བ་པོ། Dịch giả 譯者 Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherap Pemo)
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི། Phiên bản 電子書版本 2019-06-01
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ། Điều khoản sử dụng 使用須知