Bức Thư của Bồ

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

Bức Thư của Bồ

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

Some book subtitle comes here
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག
Nagarjuna
Dịch giả: Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherap Pemo)
Bậc thầy Phật Giáo Ấn Độ vĩ đại Nagarjuna (Long Thọ) đã viết bài thơ nổi tiếng Bức Thư Gởi Người Bạn như là một món quà khuyên bảo vị vua phía Nam Ấn Độ và trở thành bài viết rất quan trọng trong truyền thống shastra (kinh điển) của Ấn Độ. Mặc dù dài ngắn của nó (chỉ 123 câu thơ), nó bao hàm toàn bộ con đường Đại Thừa (Mahayana), kết hợp tiếp cận thực hành hạnh kiểm hàng ngày với sự giải thích lý thuyết các giai đoạn khác nhau đưa đến giác ngộ.
Trong các ngôn ngữ khác
List do przyjaciela
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །
Trong cùng danh mục
Bức Thư của Bồ
Độc Thoại
བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག །
Suối Biếc Lưu Ly
Tìm Ra Con Đường Tu Tập Chân Chính
Przyszłość jest teraz
Cốt Tủy Tara
Hai Lời Tán Thán Cuộc Đời Giải Thoát
Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”
Đại Lễ Triệu Biến Cầu Nguyện