Bức Thư của Bồ

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

Bức Thư của Bồ Tát Long Thọ gởi Vua Gautamiputra

བཤེས་པའི་སྤྲིངས་ཡིག

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
Dharma Ebooks Publications
噶舉大祈願法會
རྩོམ་པ་པོ།
Tác giả
作者
ཀླུ་སྒྲུབ།
Nagarjuna
龍樹
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Việt
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherap Pemo)
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
2019-06-01
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知