Cốt Tủy Tara

Cốt Tủy Tara

Cốt Tủy Tara

Cốt Tủy Tara

21 Đảnh Lễ và Cầu Nguyện Đức Liên Hoa Sinh
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས་མཎྜལ་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྙིང་པོ།

Các bản tụng tiếng Tạng của đức Gyalwang Karmapa thứ 17

Việt dịch: Tsering Lhamo (Phật Pháp Tây Tạng Dòng Karma Kagyu)

Thực hành Tara Xanh này, một terma (kho tàng giáo pháp chôn giấu) của Terchen Chokgyur Lingpa có tựa đề đầy đủ là "Cốt Tủy 2 Tích Lũy: Nghi quỹ Mạn đà la Cốt tủy Tara thâm mật", Kho tàng Tâm, được biết đến rộng rãi với hiệu quả loại bỏ mọi chướng ngại và viên thành mọi mong cầu cho thực hành Phật Pháp cũng như cuộc sống hàng ngày. Vì lý do này, nó thường được trì tụng mỗi sáng tại các tu viện, ni viện và trung tâm giáo pháp Tây Tạng ở tất cả các trường phái khác nhau. Nó có nhiều đoạn lặp lại một trong những lời xưng tán được yêu thích nhất đối với đức Tara, "Đảnh lễ 21 Tara" được dạy bởi Mahavairochana trong mật điển.

Ấn bản điện tử mới này có các bản tụng bằng tiếng Tạng của Đảnh lễ cũng như những lời cầu nguyện tới đức Liên Hoa Sinh của đức Gyalwang Karmapa 17.

Vì thực hành này xuất phát từ terma, nên theo thông lệ, hãy bắt đầu thực hành bằng cách trì tụng những lời cầu nguyện tới đức Liên Hoa Sinh và Yeshe Tsogyal cũng được đưa vào đây. Cũng có những lời cầu nguyện tùy chọn khác tới đức Liên Hoa Sinh với mục đích tương tự để loại bỏ mọi chướng ngại và viên thành mọi mong cầu.

Lưu ý: Cũng như bất kỳ thực hành Kim Cương thừa nào khác, nghi quỹ này chỉ có thể được thực hành bởi những hành giả đã nhận được sự cho phép, quán đảnh và chỉ dẫn cần thiết từ một vị thầy Kim Cương thừa chân chính.

Trong các ngôn ngữ khác
Image
Суть двох надбань
ཟབ་ཏིག་སྒྲོལ་མ་མཎྜལ།
Rytuał Zielonej Tary
The Profound Essence Tara
आर्य ताराको चार मण्डल अर्पण विधि ।
綠度母法
Trong cùng danh mục
Cốt Tủy Tara
Suối Biếc Lưu Ly
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già
Thực hành Chöd
Đạo Sư Du Già “Cơn Mưa Gia Trì”
Cốt Tủy Tara
Suối Biếc Lưu Ly
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già
Thực hành Chöd