Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Some book subtitle comes here
བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།
Kharak Gomchung
Dịch giả: Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherab Pemo)
Các Giáo lý về rèn luyện tâm thức là những lời dạy cốt lõi về sự thực hành Bồ Đề Tâm và thuần hóa bản thể của chính mình. Rèn luyện tâm thức: Bảy mươi hai bài Kệ sách tấn khích lệ (࿑ བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ།།) là một Giáo lý đầy kinh nghiệm của Ngài Kharak Gomchung về việc đón nhận sự đau khổ như một lộ trình tu tập; nhận ra và từ bỏ những lỗi lầm của chính mình. Nó cho chúng ta những lời khuyên về các giai trình của Đạo lộ, Quy y và phát Bồ Đề Tâm; và phương pháp làm thế nào để tham gia vào các thời thiền định và hậu thiền định. Đây là những điểm mà tất cả các cá nhân muốn có được sự định tĩnh của an lạc và hạnh phúc cần phải biết; và phải chắc chắn đưa những điều này vào để thực hành.
Trong các ngôn ngữ khác
Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit
Die Zweiundsiebzig Ermahnungen
Tujuh Puluh Dua Nasihat
마음을 닦는 72가지 독려문
煉心七十二勸
Siedemdziesiąt dwa pouczenia
Mind Training The Seventy-Two Exhortations
Семьдесят два наставления по тренировке ума
Las setenta y dos exhortaciones
Trong cùng danh mục
Bốn gia pháp lực của Đạo Sư Du Già
རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མའི་འགྲེལ་པ།
Семь пунктов тренировки ума
Thực hành Chöd
Image
བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མ་ཕལ་སྐད་ཀྱིས་བཀྲལ་བ་བློ་དམན་འཇུག་པའི་སྒོ།
煉心八句
Les soixante-douze exhortations pour l’entrainement de l’esprit
Nghi thức thực hành căn bản hằng ngày Ngondro
Bốn nghi thức tụng niệm tóm tắt thực hành căn bản