Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

RÈN LUYỆN TÂM: Bảy mươi hai vần kệ khích lệ

࿑ བློ་སྦྱོང་ཨང་ཡིག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ། །

འཕྲུལ་དེབ་ཕབ་ལེན།

Tải Sách • 下載電子書

དཔེ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན།
Xuất bản
出版者
བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
Kagyu Monlam International
噶舉大祈願法會
རྩོམ་པ་པོ།
Tác giả
作者
ཁ་རག་སྒོམ་ཆུང་།
Kharak Gomchung
སྐད་རིགས།
Ngôn ngữ
語言
Tiếng Việt
སྒྱུར་བ་པོ།
Dịch giả
譯者
Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Karma Sherab Pemo)
འཕྲུལ་དེབ་ཀྱི་པར་གཞི།
Phiên bản
電子書版本
2020-01-29
ཐུགས་སྣང་དགོས་པ།
Điều khoản sử dụng
使用須知